Kontakt

Akademiskt primärvårdscentrum/Academic primary health care centre

Besöksadress:
Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 7
113 65 Stockholm

Besökare ombedes anmäla sig i receptionen plan 8, eller ring den du ska träffa så kommer vi och öppnar.

Postadress:
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

E-post: villvetamer@aprimc.se

Se karta på hitta.se»


Önskelådan
- önska vad du vill ha för fortbildning
Finns det någon fortbildning du vill att vi ska arrangera som inte erbjuds idag? Eller finns det något annat du vill att APC ska utveckla eller satsa på inom fortbildning? Skriv ditt önskemål här >>

Söker du någon av våra medarbetare?
Medarbetare inom nätverket Akademiska vårdcentraler, AVC. Sök
här »
Övriga medarbetare på Akademiskt primärvårdscentrum. Sök här »

Ledning:

Jan Hasselström, verksamhetschef, med dr
e-post: jan.hasselstrom@sll.se
tfn: 073-072 10 82

Ylva Elvin Nowak, fil dr, bitr verksamhetschef &
enhetschef, Våld i nära relationer samt VIL
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.se
tfn: +46 (0)72 246 83 67

Gunnar Nilsson, professor
e-post: gunnar.nilsson@ki.se

Lena Törnkvist, professor, enhetschef Fortbildning
e-post: lena.tornkvist@sll.se
tfn: +46 (0)70 746 26 85

Helena Schildt Tossman, enhetschef AT/ST
e-post: helena.schildt-tossman@sll.se
tfn: +46 (0)70 484 50 80

Lena Lund, med dr, enhetschef Levnadsvanor
e-post: lena.k.lund@sll.se
tfn: +46 (0)70 165 51 82

Christina Olsson, med dr, AVC-samordnare, AVC Danderyd
e-post: christina.b.olsson@sll.se

Övrigt:
Press- och kommunikationsansvarig
Daphne Macris
tfn: +46 (0)73-91 45 245
e-post: daphne.macris@sll.se

Kursadministration fortbildning
Lena Olsson
lena.ma.olsson@sll.se
tfn +46 (0)73 05 05 612