Övervikt och fetma vid typ 2 diabetes


”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor” Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. Jobbar du med personer som både har typ 2 diabetes och övervikt/fetma? Tycker du att det känns komplicerat att hjälpa dem? På den här kursen får du fördjupad kunskap inom området.

Kursdatum och tid:
14-15/5, kl.8:30-16

Målgrupp: Personal i primärvården som behandlar personer med typ 2 diabetes och övervikt.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Levnadsvanor
Innehåll:
• Medicinska aspekter och läkemedelspåverkan
• Mat vid diabetes och vid övervikt – likheter och skillnader
• Fysisk aktivitet
• Stigmatisering och bemötande
• Samtal för förändring
• Praktisk workshop: Patientfall, kulturella aspekter, funktionsnedsättning, redskap, verktyg, appar mm
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Känna till hur medicinsk behandling påverkar tillstånden.
• Kunna och tillämpa hur fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa och ge råd om olika aktiviteter
• Förstå betydelsen av goda matvanor och kunna överföra detta till enkla råd.
• Känna till bemötandets betydelse samt hur motivation till förändring av levnadsvanor kan stärkas och bibehållas
• Känna till var evidensbaserad information kan hämtas och tillämpa denna i arbetet.
Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms läns landsting, se nedan för mer information.
Kontaktperson:
Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se tfn: 072-451 48 21 eller Efva Forsell, e-post: efva.forsell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnaväggen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4, Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Kommentarer: Utbildningar arrangerade av kunskapsteam övervikt och fetma/FaR vid Akademiskt primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso-och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer