Berättelsen om Kvinnan och Mannen - om mäns våld mot kvinnor

 

Broschyren "Berättelsen om Kvinnan och Mannen" erbjuder en kort utbildning om mäns våld mot kvinnor. Den är avsedd att spridas till alla verksamheter inom landstinget så att de som inte redan har en inblick i ämnet snabbt kan få det. Den kan också användas som komplement i introduktion av nyanställda. 

Utbildningen är baserad på forskning och utsatta kvinnors berättelser. För ytterligare och mer fördjupad utbildningen hänvisas till de utbildningar som erbjuds inom Kunskapscentrum om vård i nära relationer i Stockholms läns landsting. De annonseras på www.uppdragsguiden.se.

 

 

Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Övrigt
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2014-02-28

Filer