Publicerat

 1. Proteiner bakom upplevd dålig hälsa

  Verksamhet:
  APC Forskning

  En ny avhandling från Karolinska Institutet visar en koppling mellan dålig självskattad hälsa och en grupp av proteiner som kallas cytokiner. Resultaten kan ge mer kunskap om upplevd ohälsa och i förlängningen leda till bättre omhändertagande av personer med dålig upplevd hälsa.

 2. Psychological distress and sick leave in Swedish survivors of the 2004 tsunami. A comparison with a population sample

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Disaster studies of the effects of trauma exposure on subsequent psychological health have seldom used population comparisons. 1463 tsunami survivors from Stockholm were categorized according to type of exposure, and compared on measures of General Health Questionnaire and sick-leave, with a matched population based sample of 15 417 individuals from the same region.

  Data from the survivor group were obtained through a postal questionnaire 14 months post disaster. Data from the population sample were collected in the same year. In comparison to the population sample, the multiply exposed groups showed higher levels, while the moderately and the least exposed groups showed lower or comparable levels of psychological distress and sick-leave. The use of a population comparison resulted in a support of recent research showing a relative resiliency of survivors exposed during disaster to potential trauma of lesser severity.

  Journal of Nervous and Mental Disease 2009; 197(12):918-922

  Journal homepage>>>

 3. Råd till dig som besväras av muntorrhet

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En folder med råd vid muntorrhet. Kostråd samt tips om munvård och läkemedel. 

 4. Råd till dig som har dålig aptit

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Aptiten påverkas av alla våra sinnen och förmågan att uppfatta smaker förändras med åren. En folder med råd vid nedsatt aptit. 

 5. Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Handledning för personal som möter patienter som är beredda att sluta med tobak.

   

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 6. Rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En ny rapport från APC och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF, som stöd för primärvården att identifiera patienter med mistänkt cancer. Resultaten visar att många känner till SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning. Av rapporten framgår även att kunskapsteam CaPrim på kort tid bidragit till att underlätta införandet av SVF i primärvården.

  LÄS RAPPORTEN HÄR >>

 7. Rör på fötterna

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Fotgymnastik gör fötterna väl, liksom promenader.  Den här broschyren innehåller fem enkla tips.

 8. Säker läkemedelsanvändning för äldre i primärvården 2013

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 9. Samverkansrapport

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Blankett för samverkansrapport/screening mellan äldreomsorgen och primärvården, angående matproblem.

   

   

 10. SBAR Demens

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

   

  Om man använder en gemensam struktur för att kommunicera med varandra kring en vårdtagare/patient kan man förebygga missförstånd, skador och fel i hälso- och sjukvården och omsorgen. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. Med hjälp av SBAR kan personalen fokusera på det viktigaste budskapet och slippa fastna i onödiga detaljer.
   
  SBAR står för:
  • Situation
  • Bakgrund
  • Aktuellt tillstånd
  • Rekommendation

   

 11. Självskattningsskala

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Blankett med självskattningskala. Distriktssköterskan kan genom att ställa frågor få patientens subjektiva upplevelse om hur patienten ser på sitt hälsotillstånd och sin ät- och matsituation. Detta kan i sin tur föranleda åtgärder och uppföljning eller beslut om att avstå från åtgärder.

   

 12. Sömnproblem

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 13. Stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 14. Support, opinion of support and psychological health among survivors of a natural disaster

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Although formal intervention after disasters is recommended the evidence base for this is weak. Satisfaction with support after disasters is seldom investigated and the relation to psychological symptoms is unknown.

  Aims: To investigate whether dissatisfaction with social and formalised support are associated with post-disaster psychological symptoms.

  Methods: 1505 Swedish survivors of the 2004 Indian Ocean tsunami responded to a questionnaire 14 months after the disaster, including General Health Questionnaire-12, Impact of Events Scale-Revised, Crisis Support Scale, and questions concerning the reception and appraisal of social and formalised support from health care, psychological services and insurance agencies. Disaster exposure and background factors were controlled for in the analyses.

  Results: Reception of formalised support, but not social support, was associated with both psychological distress and posttraumatic stress. Dissatisfaction with social but not formalised support, with the exception of support from insurance agencies, was associated with psychological distress.

  Conclusions: Social support and formalised support should in future studies be differentiated in order to improve preventive intervention efforts after disasters. The reporting of dissatisfaction with social support merits special attention, since this may indicate increased risk for psychological symptoms.

  International Journal of Social Psychiatry. 2013; 59(1):40-47.

  Journal homepage >>>

 15. Ta hand om dina fötter - egenvård vid diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Diabetessjukdomen kan på lång sikt ge komplikationer som till exempel problem med fötterna. Det är en god idé att själv kontrollera sina fötter varje dag.

 16. Ta tempen på din hälsa!

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 17. Tidskriften AHA!

  Verksamhet:
  Övergripande

  Vi ger inte längre ut tidningen AHA! Men här på webben kan du kan läsa gamla nummer om utvecklings- och utbildningsfrågor eller forskning i primärvården. Det går också att beställa exemplar i mån av tillgång via daphne.macris@sll.se.

 18. Till dig som varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en allvarlig händelse. Om man känner till vilka reaktioner man normalt kan förvänta sig blir det ofta lättare att acceptera både sina egna och närståendes reaktioner. I informationsbladet beskrivs vanliga reaktioner vid allvarliga händelser samt hur man själv kan göra för att hantera eventuella  svårigheter och något om när man kan behöva professionell hjälp och var den finns.

  Denna broschyr kan delas ut till direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 19. Till dig vars barn varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Att barn är med om allvarliga händelser kan vara svårt att acceptera och ta till sig. När barn ändå drabbas är det viktigt att vuxna, speciellt föräldrarna, finns och stöttar på bästa sätt. I informationsbladet beskrivs vilka de vanliga reaktionerna hos barn efter allvarliga händelser samt några enkla råd för att på bästa sätt stötta barnet.

  Denna broschyr kan delas ut till föräldrar/vårdnadshavare eller andra vuxna som kommer i kontakt med direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 20. Till ungdomar som varit med om en allvarlig händelse

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna broschyr kan delas ut till direkt berörda ungdomar efter olyckor och katastrofer. Kan beställas i färgtryck i A5-format.

  När man som ung drabbas av en allvarlig händelse kan det vara svårt att ta till sig det som hänt. Då är det bra att som ungdom veta hur man kan reagera, hur man kan hjälpa sig själv och vilket stöd man kan behöva få från andra. I denna skrift får ungdomar information om vanliga reaktioner samt några råd om vad som är viktigt för att de ska må bra igen.