Publicerat

 1. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept. 

 2. Kostråd till dig som behöver extra energi och näring

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Några goda råd till dig som behöver extra energi och näring. Exempel på dryck, bra mellanmål och en bra måltidsordning.

 3. Kroppsliga besvär efter tsunamin - tre sätt att undersöka överlevandes upplevelser och reaktioner

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Denna rapport sammanfattar resultat från studier av kroppsliga reaktioner hos drabbade efter tsunamikatastrofen 2004. Undersökningarna skedde genom tre metoder: enkäter, intervjuer och sjukgymnastisk kroppsundersökning. Många hade kvarstående kroppsliga besvär både ett och tre år efter katastrofen. Kroppsliga besvär var vanliga hos drabbade, även utan att man blivit kroppsligt skadad. En femtedel av de drabbade rapporterade kroppsliga besvär utan samtidiga psykiska besvär.

  Rapporten är av särskilt intresse för akutmottagningar, primärvården och smärtmottagningar.

 4. Kroppsliga symtom vanligt efter traumatisk händelse - även om man inte skadats fysiskt

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många reagerar kroppsligt efter olyckor och katastrofer, även om de inte
  har blivit fysiskt skadade. Det visar en ny rapport som enheten för Kris-
  och katastrofpsykologi på Centrum för allmänmedicin har låtit göra bland
  1505 stockholmare som överlevde tsunamin i Sydostasien.

 5. Läkemedel för rökavvänjning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 6. Lärosäten i samverkan

  Verksamhet:
  APC VIL

  Arbete med VIL sker i nära samverkan med universitet, högskolor och många fler.

 7. Manual för grupputbildning i diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Här finns manualen till grupputbildningsmaterialet i diabetes. 

  För frågor om materialet kontakta Marina Stenbäck: marina.stenback@sll.se.

 8. Matförslag på enkla rätter du hittar i butiken

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Folder med matförslag på enkla rätter, både till lunch, middag, mellanmål och som efterrätt.

 9. Medarbetare

  Verksamhet:
  APC VIL

  Enheten består av sju VIL-samordnare med olika profession.

 10. Mellanmålsförslag

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Folder med förslag på söta, matiga och/eller salta mellanmål.

 11. Nådde hjälpen fram? Rapport - tsunami och bussolycka

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Psykologiskt och socialt stöd i en kommun vid tsunamin och en trafikolycka.

  Kan beställas i tryck från enheten, eller läs som pdf, hela rapporten eller bara sammanfattningen.

 12. Nätverk

  Verksamhet:
  APC VIL
 13. Omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter genomförd nutritionsbedömning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Blankett för omvårdnadsordination som underlag för bistånd efter
  genomförd nutritionsbedömning.

 14. På jakt efter en metod för psykologiskt stöd - utvärdering av frivilliga stödgrupper för drabbade av tsunamikatastrofen

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Många svenska medborgare befann sig i katastrofdrabbade områden i Sydostasien då tsunamin inträffade i december 2004. En stor del av dessa kom från Stockholmsregionen och många av dem förlorade närstående eller fick kroppsliga skador. Hemvändande svenskar erbjöds olika typer av stöd, såväl akuta som mer långsiktiga, från staten, landstinget, kommuner och företagshälsovård.

  Frivilligorganisationer, däribland Röda Korset, erbjöd människor som på olika sätt drabbats stöd i form av samtalsgrupper. Trots att gruppverksamhet för drabbade efter katastrofer efterfrågas, saknas i stort vetenskapliga studier om betydelsen av sådan verksamhet. Här redovisas undersökningen av tre av de sexton samtalsgrupper som Röda Korset startade i Stockholm.

  Utifrån intervjuerna med gruppledare och deltagare beskrivs början till en metod för samtalsgrupper med katastrofdrabbade.

 15. Patienter med bensår 2013

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 16. Patientinformationsmaterial typ 2-diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 17. Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 18. Physical symptoms 14 months after a natural disaster in individuals with or without injury are associated with different types of exposure

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Abstract

  Objective: To investigate whether different types of exposure to the 2004 tsunami were associated with physical symptoms 14 months after the disaster and to study correlations between survivors’ physical and psychological symptoms.

  Methods: Using a cross-sectional design, 1505 survivors from the 2004 Indian Ocean Tsunami, tourists from Stockholm, who had been present in the disaster areas, responded to a postal questionnaire.Eight groups based on type of exposure were created. Physical symptoms occurring on a daily or weekly basis over the past year were investigated in four indices: musculoskeletal, cardiorespiratory, neurological and gastrointestinal. Mental health symptoms (General Health Questionnaire-12) and posttraumatic stress symptoms (Impact of Event Scale-Revised) were also investigated.Multiple logistic regression analyses were conducted with controls for background variables and exposure, with physical symptoms as outcome variables. The association between physical and psychological symptoms was studied with the Spearman Rank Order Correlation.

  Results: Different types of exposure during the disaster were associated with physical symptoms 14 months later for survivors both with and without severe physical injury. The single exposure of life threat, also in combination with other exposures, was associated with a higher risk for reporting of physical symptoms. Physical symptoms showed modest yet significant correlation with psychological symptoms.

  Conclusion: It is important to pay attention to both physical and psychological symptoms among disaster survivors whether they have been injured or not. A relatively simple questionnaire about physical symptoms may be a good complement to the scales used to assess psychological problems after disaster.

  Journal of Psychosomatic Research 2011;71(3):180-187.

  Journal homepage>>>

 19. Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 20. Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring. I dokumentet listas de vanligaste problemområdena hos patienter med undernäring.