Publicerat

 1. Egenvård vid diabetes - Insulininställning typ 2-diabetes (nattinsulin)

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 2. Egenvård vid diabetes - Problem med magen

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 3. Egenvård vid diabetes – Injektionsteknik - Patientinformation

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 4. Egenvård vid diabetes – Min Diabetesvård - DIABETES 2017

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 5. Energiberikning

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  När aptiten är liten och matportionerna små kan maten berikas för att den ska bli mer energi- och näringstät. Här ges några förslag på berikningar i olika maträtter.

 6. Gener kan ligga bakom att diabetiker svarar sämre på fysisk aktivitet

  Verksamhet:
  Forskning

  Motion är viktigt för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Nu visar en ny avhandling från Karolinska Institutet att typ 2-diabetiker eller personer med nedsatt glukostolerans kan ha sämre genetiska förutsättningar att tillgodogöra sig motion än friska.

 7. Grupputbildning diabetes del 1 Sjukdomen typ2 diabetes APC 2017

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

   

 8. Grupputbildning diabetes del 2 Maten

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 9. Grupputbildning diabetes del 3 Behandling

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 10. Grupputbildning diabetes del 4 Komplikationer

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 11. Grupputbildning diabetes del 5 Att leva med diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 12. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 13. If you have been involved in a serious accident

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Detta är den engelska versionen av Till dig som varit med om en allvarlig händelse. Den kan delas ut till direkt berörda vid olyckor och katastrofer. Finns i enkel pdf-form och kan beställas i färgtryck i A5-format.

 14. Individuell kostplan

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Till hemtjänst eller anhörig. Blankett för individuell kostplan - nutritionsordination i samråd med patienten

 15. Information om Fortbildning & utveckling

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  I denna informationsbroschyr kan du läsa mer om Fortbildning och utveckling och om hur enheten är organiserad. 

 16. Informationsmaterial

  Verksamhet:
  VIL
 17. KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

  Verksamhet:
  Forskning

  Kognitiv beteendeterapi i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 18. KOL

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 19. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept. 

 20. Kostråd till dig som behöver extra energi och näring

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Några goda råd till dig som behöver extra energi och näring. Exempel på dryck, bra mellanmål och en bra måltidsordning.