Publicerat

 1. AHA! Alla nummer

  Verksamhet:
  Övergripande
 2. Användarguide för samverkansrapport

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Användarguide för samverkansrapport/screening angående matproblem. 

 3. Astma och allergisk rinit

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 4. Att förebygga psykisk belastning i sjukvårdsarbete - ett interventionsprojekt

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Rapport från ett fullskaligt interventionsprojekt på en kvinnoklinik i Stockholm med syfte att kartlägga och förbättra den psykiska arbetsmiljön. Projektet genomfördes 2001-2004 och innebar enkät- och intervjuundersökningar, riktade personalstödjande åtgärder utifrån uppgivna belastningar samt utvärdering av åtgärderna. Dessutom utvärderades klinikens handlingsplan för krishantering.

 5. Att välja skor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Välj rätt sko vid rätt tillfälle. Tips på vad du kan tänka på då du handlar skor.

 6. Bedömningshjälp

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Bedömningshjälp för ”problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring”.

   

   

 7. Berättelsen om Kvinnan och Mannen - om mäns våld mot kvinnor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

   Broschyren "Berättelsen om Kvinnan och Mannen" erbjuder en kort utbildning om mäns våld mot kvinnor. Den är avsedd att spridas till alla verksamheter inom landstinget så att de som inte redan har en inblick i ämnet snabbt kan få det. Den kan också användas som komplement i introduktion av nyanställda. 

  Utbildningen är baserad på forskning och utsatta kvinnors berättelser. För ytterligare information kan du kontakta någon av medarbetarna på APC:s enhet Våld i nära relationer >>

   

   

 8. Boka - vi kommer

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta och uppdatera dina kunskaper. Akademiskt primärvårdcentrum erbjuder därför seminarier på den plats du själv önskar, helt utan kostnad! Bokningen gör du direkt med respektive kontaktperson, via e-post eller telefon. Välkommen att kontakta oss.

  Du kan se våra Boka-vi kommer-seminarier här!

 9. Cancerrehabilitering i primärvården

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Kunskapsteam CaPrim 

  Författare: Nazmije Kelmendi, Pia Klernäs, Marie Nilsson

 10. Checklista för introduktion av student i VFU

  Verksamhet:
  APC VIL
 11. Childhood life events and psychological symptoms in adult survivors of the 2004 tsunami

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Negative life events in childhood have an adverse influence on adult psychological health and increase vulnerability to subsequent potential traumas. It remains unclear whether this is also true in the case of disasters.

  Aim: This study investigates whether the experience of negative life events in childhood and adolescence was associated with psychological symptoms in groups of Swedish survivors with different types of exposure to the tsunami.

  Methods: 1505 survivors from Stockholm responded to a questionnaire on psychological distress, which was sent by post 14 months after the 2004 Indian Ocean tsunami. Psychological distress was measured by General Health Questionnaire-12 and suicidal ideation and posttraumatic stress was measured by Impact of Event Scale-Revised. Life events prior to age 16 were collected and categorised under the indices accident, violence, loss and interpersonal events. Exposure to the tsunami was categorised in different types, and controlled for in the analyses.

  Results: With the adjustment for confounders, significant odds-ratios were found for all indices on at least one outcome measure, despite the powerful effect of the tsunami. We could not discern any distinct difference in the distribution of the tendency to report the different outcomes depending on types of prior life events.

  Conclusions: The implication of the study is that, for adult survivors of disaster, the reporting of adverse life events from childhood may influence future decisions regarding therapy.

  Nordic Journal of Psychiatry 2010; 64(4):245-252

  Journal homepage >>>

 12. Diabetesansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i primärvård

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

   

  Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes.

  Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut. 

   

 13. Diacert workshop - analysverktyg

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 14. Diacert workshop - handlingsplan

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 15. Different types of exposure to the 2004 tsunami are associated with different levels of psychological distress and posttraumatic stress

  Verksamhet:
  APC Forskning

  The impact of traumatic exposure on psychological distress and posttraumatic stress was investigated at 14 months through self report of 1505 Swedish tourists who survived the 2004 Indian Ocean Tsunami. Results indicate that the degree of experiential and factual exposure is associated with impaired mental health measured by General Health Questionnaire (GHQ) and Impact of Event Scale-Revised (IES-R), in a dose-response pattern. Demographic factors (sex, age, parenthood, living arrangements, education) are associated with outcome on either GHQ or IES-R. The authors propose that identification of the exposure of disaster survivors may be a way of distinguishing groups of individuals that at a later stage can be screened for psychological ill health.

  Journal of Traumatic Stress 2008; 21(5):463-470

  Journal homepage >>>

 16. Egenvård vid diabetes - Alkohol

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 17. Egenvård vid diabetes - Att tolka blodsockervärden

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 18. Egenvård vid diabetes - Blodsockerkontroller patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 19. Egenvård vid diabetes - Hypoglykemi (lågt blodsocker - under 3,5 mmol/l) - Patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 20. Egenvård vid diabetes - Insulininställning typ 2-diabetes (nattinsulin)

  Verksamhet:
  APC Fortbildning