Hur behandlar vi patienter med lätt och medelsvår depression på Kvartersakuten Surbrunn?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Projektledare:
Jessika Sandor
Projektstart:
2017-11-23

Beskrivning

Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Socialstyrelsen utkom 2010 med riktlinjer för behandling av lätt- till medelsvår depression. Psykoterapi är starkt rekommenderat då de ger få biverkningar. Kombinationsbehandling av psykoterapi och antidepressivt läkemedel avråds. Det finns mycket få studier om uppföljning av depressionsbehandling i primärvården.


Syftet med studien var att ta reda på hur nyinsjuknade patienter med lätt- och medelsvår depression behandlas på Kvartersakuten Surbrunn. Ett annat syfte var att undersöka om patienten följdes upp till dess hen har förbättrats i sin depression.

Filer