I vilken utsträckning genomförs läkemedelsgenomgångar i primärvården och hur förändras läkemedelsanvändningen över tid hos äldre?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Abeer Zora
Projektstart:
2016-12-16

Beskrivning

Läkemedelsgenomgångar (LMG) inom primärvården anses vara ett bra sätt att förbättra läkemedelsanvändningen av äldre på grund av läkemedelsbiverkningar. Trots detta är det fortfarande oklart om ett strukturerat arbete med LMG i primärvården leder till en minskad läkemedelsorsakad sjuklighet. De fåtal undersökningar som visar positiva effekter har gjorts i slutenvård. LMG ska enligt Socialstyrelsen genomföras årligen samt i vårdens övergångar hos patienter äldre än 74 år med fem eller fler läkemedel.


Studien undersöker i vilken utsträckning LMG genomförs på Storvretens vårdcentral och hur läkemedelsanvändningen förändras över tid hos äldre.

Filer