Hur handlägger läkarna på Gröndals Vårdcentral patienter med nydiagnostiserad depression?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Projektledare:
Ellinor Lindeborg
Projektstart:
2013-12-06

Beskrivning

Depression är en folksjukdom. Uppemot hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen drabbas av en depression någon gång under livet. Det stora flertalet av de deprimerade patienterna sköts i primärvården. Därför är det viktigt att allmänläkare gör detta på bästa möjliga sätt, både ur ett patientperspektiv och av samhällsekonomiska skäl. Regionala rekommendationer för hur depressioner skall behandlas i primärvården finns på VISS.
Syftet var att undersöka hur patienter med nydiagnostiserad depression (F32) handläggs och följs upp av läkarna på Gröndals vårdcentral.

Filer