Hur kan allmänläkaren hjälpa? En litteraturstudie om metoder för upptäckt och omhändertagande inom primärvården av individer utsatta för våld i nära relationer

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat, Vesta
Målgrupp:
Annat
Projektledare:
Karin Svidén
Projektstart:
2013-10-23

Beskrivning

Våld i nära relationer (VNR) är ett globalt folkhälsoproblem, men flera studier visar att primärvården har svårt att både identifiera och ge stödinsatser till personer utsatta för VNR. Syftet med denna litteraturstudie är att granska evidensen för olika insatser i primärvården för individer utsatta för VNR . 

Filer