Hur ser allmänläkare på sina möjligheter till fortbildning? (kvalitativ studie)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat, Vesta
Projektledare:
Cecilia Palmer
Projektstart:
2013-01-30

Beskrivning

Läkarförbundet har genom den årliga fortbildningsenkäten kunnat följa läkares fortbildningssituation under flera år. Man har då sett att allmänläkare avsätter allt mindre tid för fortbildning och andelen som inte avsätter någon tid alls ökar. Trots att Läkarförbundet givit tydliga rekommendationer, fortsätter situationen att förvärras. Syftet var att få en mer nyanserad bild av hur allmänläkare ser på sina möjligheter till fortbildning och vilka faktorer som påverkar och allmänläkarnas kännedom om och inställning till Läkarförbundets rekommendationer samt deras tankar kring förbättringar.

Filer