Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för Akademiskt primärvårdscentrum ingår:

Eva Henriksen, verksamhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum
e-post: eva.henriksen@sll.se

Lena Törnkvist, enhetschef, Fortbildning, Akademiskt primärvårdscentrum
e-post: lena.tornkvist@sll.se

Helena Schildt Tossman, enhetschef, AT/ST, Akademiskt primärvårdscentrum
e-post: helena.schildt-tossman@sll.se

Jörgen Syk, enhetschef, Akademiskt utvecklingsstöd, Akademiskt primärvårdscentrum
e-post: jorgen.syk@sll.se

Lena Lund, enhetschef, Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, Akademiskt primärvårdscentrum
e-post: lena.k.lund@sll.se

Agneta Björklund, verksamhetschef, Jakobsbergs vårdcentral och representant för Akademiska vårdcentraler, AVC
e-post: agneta.bjorklund@sll.se

Lena Nilsson Wikmar, professor, Karolinska Institutet
e-post: lena.nilsson-wikmar@ki.se