Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för Akademiskt primärvårdscentrum ingår:

Ledning:

Eva Sydhoff Henriksen, verksamhetschef, med dr
e-post: eva.sydhoff-henriksen@sll.se
mobil: +46 (0)73 966 14 75

Lena Nilsson-Wikmar, professor
e-post: lena.nilsson-wikmar@ki.se
tfn: +46 (0) 8-524 888 48

Gunnar Nilsson, professor
e-post: gunnar.nilsson@ki.se

Lena Törnkvist, docent, enhetschef, fortbildning
e-post: lena.tornkvist@sll.se
mobil: +46 (0)70 746 26 85

Helena Schildt Tossman, enhetschef, AT/ST
e-post: helena.schildt-tossman@sll.se
mobil: +46 (0)70 484 50 80

Lena Lund, med dr, enhetschef, VIL
e-post: lena.k.lund@sll.se
mobil: +46 (0)70 165 51 82

Ylva Elvin Nowak, fil dr, enhetschef, Våld i nära relationer
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.semobil: +46 (0)72 246 83 67

Agneta Björklund, Stockholms läns sjukvårdsområde
e-post: agneta.bjorklund@sll.se