Nytt projekt - Hälsan spelar roll!

Publicerad: 2019-05-06

Hälsan spelar rollAkademiskt primärvårdscentrum har fått i uppdrag att översätta och pröva den amerikanska metoden Health Matters, i Region Stockholm kallad Hälsan spelar roll. Projektet syftar till att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning verktyg för hälsosammare levnadsvanor.


– Personer med intellektuell funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än befolkningen i övrigt. De tar oftare medicin mot depression, har i högre grad diabetes och lider oftare av fetma. Ofta försämras hälsan dessutom i samband med att de flyttar hemifrån till ett LSS-boende, då kraven ökar på att vara självständig, säger Elinor Sundblom, projektledare vid APC.

”Hälsan spelar roll” är ett utbildningsmaterial som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning. Det omfattar 37 lektioner som ges under 12-18 veckor. Kursmaterialet är rikt på inspirerande bilder och filmer, där teori varvas med praktiska övningar med möjlighet till fördjupning. Exempelvis ingår råd om hur man får in mer fysisk aktivitet i vardagen och grönsaker i måltider och hur kroppen fungerar.
– Stort fokus ligger på att stärka individens tro på den egna förmågan och att hälsa är en resurs för självständighet och delaktighet, säger koordinator och forskningsledare Eva Flygare Wallén vid APC.

”Hälsan spelar roll” ges av kursledare som själva arbetar inom daglig verksamhet, LSS-boende och LSS-hälsan. För att kunna utföra uppgiften måste de blivande kursledarna först ta del av tre 90-minuters utbildningspass via webb. Alla kursledare deltar samtidigt i webbseminarierna där det även kommer finnas möjlighet att ställa frågor och få svar i realtid. De får även tillgång till en utförlig manual som kan skrivas ut. Därefter ska kursledarna vara rustade för att i sin tur kunna utbilda personer med intellektuell funktionsnedsättning.
– Personal kan ibland behöva fylla på kunskap för att kunna inspirera till hälsosamma levnadsvanor. Vi ser gärna att flera på samma arbetsplats blir kursledare eftersom det bäddar för att personerna med intellektuell funktionsnedsättning kan få ett kontinuerligt stöd. Det minskar även sårbarheten om någon av kursledarna skulle sluta sitt arbete, säger Helena Bergström som är ansvarig för utvärderingen av ”Hälsan spelar roll”

APC:s projektteam hoppas på stora fördelar med att både utbilda personal som kursledare och personerna med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning.
– Vi tror att det kommer att bli ett mervärde för båda parter både vad gäller kunskap, motivation, känsla av sammanhang och trivsel, säger Helena Bergström.

Under 2018 har arbetet fokuserats på att översätta och anpassa materialet efter svenska förhållanden och ta fram en användarvänlig teknisk utbildningsplattform.
– Vi har även ägnat mycket tid åt att informera chefer och personal inom daglig verksamhet, LSS-boende och LSS-hälsan om projektet, och även påbörjat rekrytering av kursledare, säger Elinor Sundblom.
Hösten 2019 ska projektet sjösättas.

”Hälsan spelar roll” görs inom ramen för Handlingsprogram övervikt och fetma på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Text: Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-05-06