Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas?


Välkommen till denna utbildning om behandling vid obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt att behandla Obesitas, som också är en sjukdom. I denna kurs får ni bredare kunskap kring behandlingsalternativ vid obesitas.

Kursdatum och tid:
23-24/4, kl. 9-16+28/5, kl. 9-12

Målgrupp: Personal i primärvården som möter personer med obesitas
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Obesitas
Innehåll:
• Fakta om sjukdomen obesitas
• Läkemedelsbehandling
• LED – låg energi diet (pulverdiet)
• Kirurgi Beteendeförändring
• Genomgång av olika modeller för beteendeförändring
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna tillämpa och arbeta utifrån ”Regionala vårdprogrammet övervikt och fetma”
• Kunna betydelsens av samtalsteknik vid beteendeförändring
• Ha en bättre kunskap att i samråd med patienten välja behandling
• Känna till evidens för obesitasbehandling
Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer information
Kontaktperson:
Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se, tfn 0724-51 48 21. Efva Forsell, e-post: efva.forsell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan