”Vår” tid är nu!


Välkommen till en interaktiv fortbildning för godkända astma/KOL mottagningar med blandning av föreläsningar och diskussioner.

Kursdatum och tid:
24/4, kl. 8:30-16
Målgrupp: Vårdcentralschefer, astma/allergi/KOL-ansvariga läkare och -sjuksköterskor
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Astma och KOL
Innehåll:
• Astma/allergi/KOL-mottagning då, nu och framöver – hur får vi det att fungera?
• Pollenutlöst allergi och astma - hur kan vi hjälpa patienten? Kan man förhindra astmautveckling?
• Omhändertagande av barn på astma/KOL-mottagning.
Föreläsare:
Victoria Strand (allergolog)
Hanna Sandelowsky (spec. allmänmedicin)
Björn Stridh (spec. allmänmedicin)
Maria Rosengren (distriktssköterska astma/allergi KOL)
Marianne Eduards (sjuksköterska astma/allergi/KOL) Patientrepresentant, Astma- allergiförbundet
Kostnad:
Kostnadsfri, vi bjuder på kaffe, kaka och frukt
Kontaktperson:
Maria Rosengren, e-post: maria.rosengren@sll.se, tfn 072-503 53 29. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer