Fysisk aktivitet på Recept, FaR Fördjupningskurs


Fördjupningskurs i FaR-metoden i Norrtälje. Kursen riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som skrivit FaR till patienter alternativt som gått introduktionskurs i FaR.

Kursdatum och tid:
21/3, kl. 8-12
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Metoden FaR, innehåll och evidens
• Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet inför FaR-ordination
• Grunderna i att dosera fysisk aktivitet
• Verktyg som stöd till beteendeförändring
• Stockholms FaR-ledarnätverks utbud i Norrtälje
• Praktiska övningar och teori varvas
Lärandemål:
• Kunna använda och välja, utifrån individen, relevanta mätmetoder och bedömnings/utvärderingsinstrument
• Kunna använda och välja redskap för att stödja individen i beteendeförändring mot mer fysisk aktivitet
• Kunna tillämpa FaR-metoden
• Kännedom om lokala aktivitetsarrangörers verksamhet
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn/uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare vid Akademiskt primärvårdscentrum cecilia.berg@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Roslagens sjukhus Hamnvägen 761 32 Norrtälje
Ort/Område:
Norrtälje
Rum:
Sal Rosen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer