Regiondag för melanom


Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC),


Kursdatum och tid:
21/3, kl.13-16.15

Målgrupp:
Specialistläkare - allmänmedicin och ST-läkare - allmänmedicin (60 platser)
Specialistläkare - annat, hudläkare/onkolog och kontaktsjuksköterska melanom (40 platser)
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat
Innehåll:
13.00 Välkomna och introduktion – Dr Hanna Eriksson Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim
13.10 -13.50 Vad malignt melanoms epidemiologi säger oss om tidig upptäckt och primär prevention – Professor emeritus Chris Andersson, Linköpings Universitet
13.50 - 14.30 Tidig diagnostik av melanom med avslutande interaktiva fall – Docent Jan Lapins, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
14.30 - 14.50 Primär handläggning av melanom – Dr Peter Gillgren, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
14.50 - 15.10 Fika och samtal
15.10 - 15.30 Översikt systemisk behandling och biverkningar vid metastaserat melanom – Dr Hanna Eriksson, Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset
15.30 - 15.50 Uppföljning och egenkontroller – vilka råd ska vi ge? – Professor Johan Hansson, Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset
15:50 - 16.15 Diskussion och avslut.
Kostnad:
Kostnadsfri - fika ingår
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm
Kontaktperson:
Hanna Eriksson, e-post: hanna.eriksson@sll.se, Eliya Syed, e-post: eliya.syed@sll.se och Elinor Nemlander, e-post: elinor.nemlander@sll.se

Administratör: Helena Nosko, e-post: helena.nosko@sll.se, tel: 072-242 02 43
Adress:
Norrtullsgatan 6 (Odenplan 7A)
Rum:
Sal Embla
Administratör:
Helena Nosko
Kommentarer:
Det går inte längre att anmäla sig till kursen, sista anmälningsdag har passerat. För att avboka kursplats skicka e-post till helena.nosko@sll.se.

Bifogade filer