Bedömning av arbetsförmåga- en introduktion i användning av WRI, AWP, AWC och WEIS


Denna tvådagarskurs vänder sig till arbetsterapeuter i primärvården som ska börja utföra arbetsförmågebedömningar. Du får en introduktion av bedömningsinstrument som används vid utredning av arbetsförmåga.

Kursdatum och tid:
16-17/1, kl. 9 -16.30

Målgrupp är: Arbetsterapeuter i primärvården inom Stockholms läns landsting. I mån av plats ges möjlighet för arbetsterapeuter utanför målgruppen att delta.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat, Rörelseorganen
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
Teoretiska utgångspunkter:
• Bedömning av arbetsförmåga och Model of Human Occupation.
Genomgång av följande bedömningsinstrument:
• Worker Role Interview (WRI).
• Assessment of Work Performance (AWP).
• Assessment of Work Characteristics (AWC).
• The Work Enviroment Impact Scale (WEIS).
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:
• teoretiska utgångspunkter vid bedömning av arbetsförmåga
• bedömningsinstrumenten, deras användningsområden och teoretiska förankring samt forskning som bedrivs kring instrumenten.
• använda bedömningsinstrumenten AWC, AWP, WEIS och WRI.
Föreläsare:
Jan Sandqvist, leg. arbetsterapeut, universitetslektor Linköpings universitet.
Elin Ekbladh, leg. arbetsterapeut, universitetslektor Linköpings universitet.
Kostnad:
6200 kr, exklusive moms
I avgiften ingår:
Fika och utbildningsmaterial.
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Eriksson, tfn: 073-037 68 80 e-post: christina.n.eriksson@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, Lokal: Ljung
Antal platser:
30
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer