2-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål


Enligt målbeskrivningen för nivå B5 inom området palliativ medicin för ST-läkare.

Den specialistkompetenta läkaren ska
· kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede
· kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående
· kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Dagarna kommer att fokusera på hur man initierar palliativ vård, hur man genomför brytpunktssamtal, samt hands-on kunskap kring symtomlindring (t.ex. smärtbehandling, illamående, dyspné och andningssvikt, oro, ångest, depression, kortisonanvändning vid symtom). Praktiska frågeställningar om palliativ vård i hemmet kommer också att beröras.

Kursdatum och tid:
2 dagar
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Kostnad:
Gratis
Kontaktperson:
Fredrik Sandlund, Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län
Adress:
Norra Latin Stockholm
Kommentarer:
Anmälan via: http://pkc.sll.se/utbildning-stlakare-b5