Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter


Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 18 mars. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar.

Kursdatum och tid:
18/3, kl. 13:30-16

Målgrupp: Arbetsterapeuter som möter patienter med stroke i sitt arbete
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Stroke/förvärvad hjärnskada
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
• "Personcentrering inom strokerehabilitering”
Elin Andersson, leg arbetsterapeut, Rehab Nordväst neuroteam
• Workshop med utgångspunkt från ämnet
• Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada informerar
• Övriga punkter, kom gärna med förslag

Kostnad:
Kostnadsfri, Kaffe/te
Arrangör:
Strokesamordnarna, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Christina Eriksson, tfn 073-037 68 80 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 11 mars.