Inkontinens och primärvårdsgynekologi


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
24/5, kl 13.30- 16.30, med lunch från kl. 12. Fika serveras
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Föreläsare:
Annika Lopez, specialist i gynekologi, Gynmottagningen, Tiohundra, m.fl.


Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se