Vad kan Rehab erbjuda? Kloka Listan. Standardiserade vårdförlopp


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
25/1, kl 13.00- 16.45, med lunch från kl. 12. Fika serveras
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Kl.13.00-14.00 Vad kan Rehab erbjuda?
Kl. 14.00-15.00 Kloka Listan
Kl. 15:15-16:45 Standardiserade vårdförlopp
Föreläsare:
• Rehab Öppenvård Tiohundra.
• Diana Rydberg, specialistläkare, Avd. för Klinisk Farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
• Elinor Nemlander, ST-läkare i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare CaPrim, APC


Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se