Diabetes i primärvården (Fullbokad)


Är du eller din kollega på mottagningen eller i hemsjukvården i behov av uppdatering? Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 30 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bemötande och organisation av diabetesmottagning. Du som diabetesansvarig sjuk sköterska kan vidarebefordra inbjudan till dina kollegor som är intresserade. I kursen ingår ett erbjudande om uppföljande stöd på vårdcentralen tre månader efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid:
6-7/5 + 3-4/6
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Diabetessjukdomen, behandling och komplikationer
• Mat och diabetes
• Pedagogik/patientutbildning
• Organisation av diabetesmottagning
• Diabetes ur ett kulturellt perspektiv
• Äldre med diabetes
• Rond med patientbeskrivningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier, behandling och komplikationer
• Planera patientutbildning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
• Ha begrepp om hur man organiserar diabetesvården och initierar kvalitetsarbete

Kostnad:
4 800 kr, exklusive moms
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum, Kunskapsteam Diabetes
Kontaktperson:
Marianne Pegelow, tfn: 070-484 20 05, e-post: marianne.pegelow@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer