Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar


Jobbar du med barn och ungdomar i Region Stockholms hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur man på bästa sätt kan motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Du blir behörig att föra rådgivande samtal på det här området.

Kursdatum och tid:
10/5, kl. 8:30-16:30 + 27/8, kl. 8:30-12
eller
9/9, kl. 8:30-16:30 + 2/12, kl. 8:30-12
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
• FYSS 2017 och rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar
• FaR metoden & rekommendationerna för FaR
• Kunskap om FaR-ledarnätverket
• Kommunikation med barn och ungdomar i MI anda
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas som behandling
• kunna tillämpa metoden FaR till barn och ungdomar
• känna till betydelsen av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring
• ha kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms läns landsting, se nedan för mer information.
Kontaktperson:
Cecilia Berg,
e-post: cecilia.berg@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer