Motiverande samtal, MI - Bli ambassadör


Endagarskurs för dig som har utbildning på avancerad
nvå, 7,5 hp, i MI och använder samtalsmetoden kliniskt. Kursen ger dig stöd i att coacha kollegor i MI.

Kursdatum och tid:
13/3

En kurs för all personal i primärvården, som gått Motiverande samtal 7,5 högskolepoäng eller motsvarande.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
• Möjlighet till direkt återkoppling på eget inspelat samtal som inte behöver transkriberas.
• Kamratledd coachning enskilt och i grupp.
• Övningar att ta hem.
• Efter kursdagen: stöd på kliniken för att komma igång.
Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna coacha kollegor i MI.
Föreläsare:
Susanne Hellström, Sofia Trygg Lycke, Anne Claesson, vårdutvecklingsledare på APC och utbildare i MI. Medlemmar i MINT (Motivational
Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Susanne Hellström, tfn: 073-962 76 27, e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer