Motiverande samtal (MI) med patienter i primärvård - 7.5 högskolepoäng HT 2018


Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs passa dig!

Kursens syfte är att deltagaren efter genomgången kurs ska kunna tillämpa Motiverande samtal i dialog med patienter i primärvård.

Kursdatum och tid:
28-29/8 + 11/9 + 3/10 + 5/11+5/12+21/1 fm
kl. 09.00 -16.30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Pedagogik
Innehåll:
Kursinnehåll
* Förhållningssätt och MI-anda
* De fyra processerna i MI-samtalet
* Igenkännande och hantering av förändringsprat
* MI-metodens olika verktyg
* Samtalsstrategier i MI
* Kodning enligt MITI och CLAMI
* Kvalitetssäkring av MI
* Etiska aspekter
Lärandemål:
Kursupplägg
* Föreläsningar och praktisk tillämpning med återkoppling.
* Individuell hemuppgift i form av tre inspelade MI samtal som transkriberas av studenten

Kursen sträcker sig över en termin, med totalt 7 schemalagda utbildningsdagar. Beräkna dessutom minst 2 dagars hemarbete med samtal och hemtentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.
Föreläsare:
Kursansvarig
Susanne Hellström
E-post: susanne.m.hellstrom@sll.se
Mobil: 073-962 7627

Övriga kursledare
Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se
Mobil: 072-547 14 58

Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Examinator
Per Wändell, Senior professor i allmänmedicin
Sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet
Kostnad:
Se nedan
I avgiften ingår:
Denna kurs är kostnadsfri för personal inom primärvården i Stockholms län. Personal verksam inom rehabilitering prioriteras, men övrig personal är välkommen att söka. För samtliga gäller att det finns ett vårdavtal med Stockholms läns landsting (finansieras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF). För övriga, 17 000 kr exkl. moms. För kurslitteratur och teknisk utrustning ansvarar kursdeltagaren.
Arrangör:
Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
Kontaktperson:
Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning
Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 838 91
Adress:
Lokal meddelas senare
URL / webbadress:
www.ki.se/uppdragsutbildning
Kommentarer:
Behörighet: Totalt minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Anmälan via www.ki.se/uppdragsutbildning. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.