Kurser

 1. NANDA omvårdnadsdiagnos - när du dokumenterar och upprättar dina omvårdnadsplaner

  Datum:
  Kontakta oss
  NANDA kan vara ett bra stöd för att beskriva omvårdnaden. För att kvalitetssäkra dokumentationen är en handlingsplan en god hjälp. ...
 2. Palliativa vårdbehov hos patienter med hemsjukvård

  Datum:
  Kontakta oss
  Inom primärvårdens hemsjukvård vårdas patienter med kroniska sjukdomar, många av dessa är multisjuka och i behov av palliativ vård. Begreppet palliativ vård förknippas ofta med specialiserad palliativ vård men denna typ av vård kan också ...
 3. Motiverande samtal, MI introduktion för rehab-personal i primärvården

  Datum:
  Kontakta oss
  Möjligheten från 2015 kvarstår 2017: Vill du veta vad MI är och vilka fördelar det kan finnas med att utbilda sig i MI? Funderar du kring vad som behövs för att du, när du har gått grundkurs i MI, ska kunna upprätthålla din MI-kompetens? D...
 4. Teamfortbildning via webb och seminarium: Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården

  Datum:
  Kontakta oss
  I ett nytt interprofessionellt fortbildningsprogram via webb och på din arbetsplats har du nu möjlighet att lära dig mer om nutritionsvård som kan bidra till ökad trygghet, välbefinnande och livskvalitet för patienter med palliativa vårdbehov...
 5. Rehabiliteringsprocessen för patienter med stroke - vad finns att tillgå?

  Datum:
  Kontakta oss
  Att ha kunskap om och hitta olika rehabiliteringslösningar för patienter med stroke kan vara en utmaning. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera rehabiliteringsmöjligheter och stödinsatser. ...
 6. Kursen för dig som vill handleda AT- och ST-läkare!

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  Ej fastställt.
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. Är du intresserad av att handleda och har en pågående handledning av AT eller ST så är detta kursen för d...
 7. Webbprogram: Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården

  Datum:
  Kontakta oss
  Denna interprofessionella kurs görs på egen vald tid, cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och ...
 8. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2

  Datum:
  Kontakta oss
  Utbildningen äger rum den 23-25 april på Karolinska Institutet, Institutionen för LIME. Adress: Tomtebodavägen 18A, Solna. ...