Kurser

 1. Teamfortbildning via webb och seminarium: Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården

  Datum:
  Kontakta oss
  I ett nytt interprofessionellt fortbildningsprogram via webb och på din arbetsplats har du nu möjlighet att lära dig mer om nutritionsvård som kan bidra till ökad trygghet, välbefinnande och livskvalitet för patienter med palliativa vårdbehov...
 2. Rehabiliteringsprocessen för patienter med stroke - vad finns att tillgå?

  Datum:
  Kontakta oss
  Att ha kunskap om och hitta olika rehabiliteringslösningar för patienter med stroke kan vara en utmaning. Här får du tillfälle att tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera rehabiliteringsmöjligheter och stödinsatser. ...
 3. Kursen för dig som vill handleda AT- och ST-läkare!

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  Ej fastställt.
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. Är du intresserad av att handleda och har en pågående handledning av AT eller ST så är detta kursen för d...
 4. BVC kurs för ST läkare ny kurs kommer till hösten Delmål 6 resp. c6

  Datum:
  Kontakta oss
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 5. Webbprogram: Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården

  Datum:
  Kontakta oss
  Denna interprofessionella kurs görs på egen vald tid, cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och ...
 6. Allmänmedicin Delmål 3 resp. c3

  Datum:
  Kontakta oss
  Syftet med allmänmedicinkursen är att ge ST-läkaren överblick och möjlighet att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt....