Kurser

 1. Kombinerad FaR-kurs och Certifiering för idrottsföreningar

  Datum:
  2018-02-21 17:00 — 21:00
  Adress:
  Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4
  Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholmsidrotten vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn, ungdomar och vuxna som får FaR – Fysisk aktivitet på Recept. ...
 2. Nätverksträff- Rehabiliteringskedjan stroke för arbetsterapeuter

  Datum:
  2018-02-21 13:30 — 16:00
  Adress:
  Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10
  Är du arbetsterapeut och möter patienter med stroke i ditt arbete? Missa inte nästa nätverksträff onsdagen den 21 februari. Nätverket är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. På vår träff får d...
 3. Akut omhändertagande utanför sjukhuset

  Datum:
  2018-02-20 15:00 — 17:00
  Adress:
  Boo Vårdcentral
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö....
 4. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-02-16 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 5. Introduktion i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-02-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Kursen kan vara till hjälp och stöd i bl.a. bemötande, arbete i reception, hemsjukvård och mottagning. Syftet är att inspirera och ge dig verktyg...
 6. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2018-02-14 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 7. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2018-02-13 14:00 — 16:30
  Inbjudan 2018 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 8. Inbjudan till YOGA fortbildningsaktivitet: Uppföljning

  Datum:
  2018-02-13 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, entreplanet
  Deltog du i APC:s yogakurs 2016? Då är du varmt välkommen till denna eftermiddag då du får möjlighet att öva, repetera, fråga och diskutera om yogaövningar från de två programmen som Marian Papp forskat på och instruerat. Maria Lejdeby in...
 9. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2018-02-13 09:00 2018-02-14 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 10. Nationellt spirometrikörkort, Norrtälje TioHundra

  Datum:
  2018-02-13 09:00 2018-02-14 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en utbildning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 11. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 12. Vad kan Rehab erbjuda? Kloka Listan. Standardiserade vårdförlopp

  Datum:
  2018-01-25 13:00 — 16:45
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 13. VESTA höstprogrammet 2017, pågående

  Datum:
  2017-05-19 00:00 2018-05-31 00:00
 14. VESTA vårprogrammet 2018, pågående

  Datum:
  2016-12-15 00:00 — 00:00
  VESTA är kurs i vetenskapligt projektarbete för ST läkare i allmänmedicin....
 15. Problem med att skriva sjukintyg?

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  På önskad vårdcentral.
  Många läkare upplever problem med att bedöma arbetsförmåga vid långvarig smärta och skriva läkarintyg som innehåller den information Försäkringskassan behöver. Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder vårdcentralen besök där vi kommer ...
 16. Kvalitetsarbete och uppföljning av NDR-data

  Datum:
  Kontakta oss
  Nu finns det möjlighet för primärvården att få utbildning samt återkoppling avseende sina resultat från NDR, Nationella diabetesregistret, via kvalitetsansvarig sjuksköterska och kvalitetskoordinator. ...
 17. Mat och diabetes – vad är det som gäller?

  Datum:
  Kontakta oss
  Känner ni er osäkra på vad ni ska säga till era patienter? Vi kommer gärna till er vårdcentral måndagar till onsdagar och pratar 60 minuter om mat och diabetes. ...
 18. Äldre med diabetes

  Datum:
  Kontakta oss
  I hemsjukvård och särskilda boenden möter vårdpersonalen både personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Det nya vårdprogrammet från SKL tar upp rekommendationer och målsättning för vård, behandling och uppföljning av denna patientgrupp. ...
 19. Fotstatus – hur gör man?

  Datum:
  Kontakta oss
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år. Vi erbjuder en introduktion i hur man gör en enkel fotstatus....
 20. Motiverande samtal, MI – vad är det?

  Datum:
  Kontakta oss
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Vi kommer ut till er och låter er prova på denna metod....