Kurser

 1. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-02-16 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 2. Introduktion i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2018-02-15 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Kursen kan vara till hjälp och stöd i bl.a. bemötande, arbete i reception, hemsjukvård och mottagning. Syftet är att inspirera och ge dig verktyg...
 3. Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar

  Datum:
  2018-02-14 08:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur ...
 4. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2018-02-13 14:00 — 16:30
  Inbjudan 2018 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 5. Inbjudan till YOGA fortbildningsaktivitet: Uppföljning

  Datum:
  2018-02-13 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, entreplanet
  Deltog du i APC:s yogakurs 2016? Då är du varmt välkommen till denna eftermiddag då du får möjlighet att öva, repetera, fråga och diskutera om yogaövningar från de två programmen som Marian Papp forskat på och instruerat. Maria Lejdeby in...
 6. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2018-02-13 09:00 2018-02-14 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg gäller oktober kursen
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 7. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2018-02-13 00:00 2018-02-14 00:00
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 8. När vikten väger över - och leder till ohälsa

  Datum:
  2018-02-07 13:00 — 17:00
  Vill ni fortsätta att utveckla ert arbete för patienter med övervikt/fetma? Då är denna utbildning rätt för er arbetsplats. Alla får kunskap om behandling av övervikt/fetma och några blir framtida HPÖ-samordnare. Som HPÖ-samordnare får d...
 9. RGS webb - Rådgivningsstödet webb

  Datum:
  2018-02-01 13:00 — 16:30
  RGS webb är ett kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd för att stödja distriktssköterskor och sjuksköterskor i att bedöma vårdbehov. I RGS webb integreras även en samtalsprocess, ”det goda samtalet” som kursen ger grunderna i. RGS webb ...
 10. Motiverande samtal, MI repetitionskurs

  Datum:
  2018-02-01 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil under utveckling som uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och evidens. Därför erbjuder vi er, som gått MI grundkurs för mer än 1 år sedan, en dag för uppdatering och repetition. Syftet är att ...
 11. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2018-01-30 08:00 2018-01-31 17:00
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Här får du den vetenskapliga bakgrunden för att använda metoden FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och blir behörig...
 12. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2018

  Datum:
  2018-01-29 00:00 2018-04-11 00:00
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 13. Kloka Listan och Standardiserade vårdförlopp

  Datum:
  2018-01-25 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 14. Margareta Grauers föreläser om sår

  Datum:
  2018-01-24 13:00 — 16:30
  Adress:
  19/12 Sal Ljung. Solnavägen 1 E, plan 4, Torsplan. 24/1 Sal 412. Alfred Nobels allé 23, plan 4
  Kursen vänder sig till dig som vårdar patienter med bensår och trycksår. Det är en utmaning att kunna hjälpa dessa patienter på bästa sätt och evidensbaserat. Kom och lyssna på Margareta Grauers som har lång erfarenhet och gedigen kunskap ...
 15. Bedömning av arbetsförmåga- en introduktion i användning av WRI, AWP, AWC och WEIS

  Datum:
  2018-01-24 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Denna tvådagarskurs vänder sig till arbetsterapeuter i primärvården som ska börja utföra arbetsförmågebedömningar. Du får en introduktion av bedömningsinstrument som används vid utredning av arbetsförmåga....
 16. Inbjudan till föreläsning om Funktionella neurologiska symtom (FNS)

  Datum:
  2018-01-19 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Är du intresserad av att lära dig om FNS och hur vi kan bemöta personer med FNS? Vill du även uppdatera dig om forskningen inom detta område? Då är du varmt välkommen till denna föreläsning. ...
 17. Demens

  Datum:
  2017-12-14 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 18. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2017-12-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, plan 4
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 19. BVC kurs för ST läkare 29 nov-1 december 2017

  Datum:
  2017-11-29 00:00 2017-12-01 00:00
  Adress:
  Kurslokal Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 20. Handledarkurs för distriktsläkare, FULLBOKAD

  Datum:
  2017-11-15 09:01 2017-11-17 16:00
  Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AT- och ST-läkare i allmänmedicin. ...