Kurser

 1. Utbildning i BOA-registret

  Datum:
  2018-12-07 09:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros är en nationell satsning som syftar till att de behandlings-rekommendationer som finns nationellt och internationellt ska följas i praktiken, samt till kvalitetsförbättring av vården genom at...
 2. En eftermiddag om fetmakirurgi för sjuksköterskor

  Datum:
  2018-12-06 12:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Många av oss i hälso-och sjukvården vet för lite för att ge patienter som genomgått fetmakirurgi bästa möjliga vård. Vi erbjuder en utbildningseftermiddag med kunskapspåfyllning om fetmakirurgi och behov i vården efter den. Vilken roll har...
 3. Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-12-05 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 4. Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-12-04 14:00 — 16:30
  Adress:
  Jakobsbergs akademiska vårdcentral
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 5. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2018-12-04 00:00 — 00:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 6. Har du aktuell kompetens om kognitiv svikt och demenssjukdomar?

  Datum:
  2018-12-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Basal utredning vid misstänkt demenssjukdom är viktig och det gäller att redan i ett tidigt skede uppmärksamma personer med kognitiva symtom vid deras besök i primärvården. För att uppnå detta krävs ett välfungerande teamarbete. För att u...
 7. FaRs dag - Metoden FaR till patienter med psykisk ohälsa

  Datum:
  2018-11-29 13:00 — 16:45
  Adress:
  Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
  Välkomna till en eftermiddag med hjärnan i fokus! ...
 8. Att se verkligheten – teamrehabilitering för personer med synstörningar

  Datum:
  2018-11-28 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka störningar finns och hur behandlar vi dem? ...
 9. Konsultationskurs, internat Djurönäset, delmål 13 resp. b1, FULLBOKAD

  Datum:
  2018-11-28 08:30 2018-11-30 18:00
  Adress:
  Djurönäset
  i, som håller kurserna sedan 10 år tillbaka är alla allmänläkare och utbildade handledare på Kalymnoskurserna. Vi lär ut en evidensbaserad metod för hela konsultationen, som vi själva använder i klinisk vardag. Du guidas steg för steg i at...
 10. Margareta Grauers föreläser om sår

  Datum:
  2018-11-27 13:30 — 16:30
  Adress:
  27 nov Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5 sal Venen
  Kursen vänder sig till dig som vårdar patienter med bensår och trycksår. Det är en utmaning att kunna hjälpa dessa patienter på bästa sätt och evidensbaserat. Kom och lyssna på Margareta Grauers som har lång erfarenhet och gedigen kunskap ...
 11. Inbjudan Bröd och skådespel - pedagogiska modeller för studenthandledning

  Datum:
  2018-11-27 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen som studentansvarig/kontaktperson till seminarium om studenthandledning. ...
 12. Rehabilitering efter hjärtkirurgi - ny 2 dagars grundkurs

  Datum:
  2018-11-26 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Möter du alltfler patienter som kommer från hjärtkirurgin i slutenvården? Är du intresserad av att lära dig grunderna vid rehabilitering efter hjärtkirurgi? Då är du välkommen på denna kurs med möjlighet att lära, diskutera om och öva f...
 13. Fetma i primärvården – en behandlingsmodell

  Datum:
  2018-11-26 08:30 2018-11-27 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Träffar du patienter med fetma? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker att använda som stöd till att komma igång med beteendeförändring och eventuell ytterligare behan...
 14. Gastroenterologi

  Datum:
  2018-11-22 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 15. Nätverksträff för förskrivare av FaR och aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-11-21 15:00 — 18:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vilka positiva effekter finns med att träna tillsammans och också få socialt stöd och samvaro för att få till en träning? Vi har bjudit in Cecilia Åkesdotter från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) för att prata om motivation, självfö...
 16. Hur gick det sen?

  Datum:
  2018-11-21 13:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan till dig som deltagit i någon av de Arbetsförmåge-bedömningskurser som arrangerats av Akademiskt primärvårdscentrum. Under en eftermiddag kommer du att få möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsf...
 17. Utvärdera och bedöma fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2018-11-19 08:30 2018-11-20 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 18. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-11-16 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 19. Graviditetsrelaterad bäcken- och ryggsmärta

  Datum:
  2018-11-16 08:30 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels Allé 23
  Denna grundkurs vänder sig till fysioterapeuter inom primärvård som vill börja arbeta med gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta...
 20. Fortbildning kring sjukskrivning för psykosociala resurser

  Datum:
  2018-11-15 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som träffar sjukskrivna patienter i primärvården. Sjukskrivningarna har under senaste åren kraftigt ökat när det gäller psykiska diagnoser. Ni träffar många av dessa pati...