Kurser

 1. Motiverande samtal, MI fördjupningskurs

  Datum:
  2018-04-24 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från ...
 2. Har du aktuell kompetens om kognitiv svikt och demenssjukdomar?

  Datum:
  2018-04-24 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Basal utredning vid misstänkt demenssjukdom är viktig och det gäller att redan i ett tidigt skede uppmärksamma personer med kognitiva symtom vid deras besök i primärvården. För att uppnå detta krävs ett välfungerande teamarbete. För att u...
 3. Huvudvärk

  Datum:
  2018-04-18 15:00 — 17:00
  Adress:
  Boo Vårdcentral
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nacka Värmdö....
 4. Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention

  Datum:
  2018-04-18 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Aktiv livsstil hela l...
 5. En heldag om cancer i primärvården

  Datum:
  2018-04-18 09:00 — 16:30
  Adress:
  18/4 GrevTuregatan 30 25/4 Odenplan 7 A
  Välkommen till en spännande heldag där du som är allmänläkare, ST-läkare i allmänmedicin, distriktssköterska eller sjuksköterska kan fördjupa dina kunskaper om cancer. Utbildningsdagen är ett samarrangemang mellan CaPrim (Nätverk Cancer ...
 6. Allt du behöver veta om ST i allmänmedicin En dag för verksamhetschefer

  Datum:
  2018-04-17 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
 7. FaRs dag - en temadag med hjärtat i fokus

  Datum:
  2018-04-16 13:00 — 16:45
  Adress:
  Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
  Välkomna till en eftermiddag om metoden FaR, där fokus denna gång ligger på FaR till patienter med eller i farozonen att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, barnmorskor och annan vård...
 8. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering

  Datum:
  2018-04-11 08:30 2018-04-12 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23. Uppföljning ute hos teamen, under vt 2018 med strokesamordnarna
  Kursen har nått mer än hälften av primärvårdens neuroteam. Nu kommer den igen. Ta chansen och delta med ditt team! Du som arbetar i primärvårdens neuroteam erbjuds kursen om hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocesse...
 9. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2018-04-10 08:00 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 10. Inbjudan till nätverksträff för MI-ambassadörer den 28 mars 2018

  Datum:
  2018-03-28 14:00 — 16:00
  Adress:
  St Eriks AVC/VC Fleminggatan 24
  Eftermiddagen är ett tillfälle för dig att träffa andra MI-ambassadörer och bland annat få återkoppling, i MI-anda, på inspelat samtal. Vi uppdaterar oss även om forskningen inom MI. Utrymme finns för diskussion om MI....
 11. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI för rehab-koordinatorer

  Datum:
  2018-03-27 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Är du intresserad av att upprätthålla/utveckla tilltron till din egen förmåga att genomföra MI-samtal? Vill du utveckla din förmåga att ge och få återkoppling på inspelat samtal? Välkommen på kostnadsfri kollegial handledning i MI och tr...
 12. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2018-03-22 09:00 2018-03-23 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 ...
 13. Att tolka verkligheten – synstörningar efter förvärvad hjärnskada

  Datum:
  2018-03-21 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka är de vanligaste störningarna och hur behandlar vi dem? ...
 14. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2018-03-19 00:00 2018-03-21 00:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 15. Nätverksträff för FaR aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2018-03-16 13:00 — 15:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till en träff där vi bjuder in er som arbetar med FaR i Stockholms län och som ej hade möjlighet att närvara på träffen i november 2017. ...
 16. Nätverket Huddinge/Flemingsberg och Liljeholmen välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-03-14 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 17. BVC kurs för ST läkare

  Datum:
  2018-03-14 00:00 2018-03-16 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 18. Nätverket Hässelby/Akalla och Jakobsberg välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL

  Datum:
  2018-03-13 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 19. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2018-03-09 09:00 — 15:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 20. RGS webb - Rådgivningsstödet webb

  Datum:
  2018-03-01 13:00 — 16:30
  RGS webb är ett kvalitetssäkrat medicinskt beslutsstöd för att stödja distriktssköterskor och sjuksköterskor i att bedöma vårdbehov. I RGS webb integreras även en samtalsprocess, ”det goda samtalet” som kursen ger grunderna i. RGS webb ...