Kurser

 1. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2019-11-05 08:30 2019-11-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...
 2. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2019-11-05 08:30 2019-11-06 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 3. Välkommen till nätverksträff om äldremottagningar i primärvården

  Datum:
  2019-10-31 13:00 — 17:00
  Adress:
  HSF, Hantverkargatan 11B
  Syftet med denna nätverksträff är att inspirera och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte i kollegiala samtal kring äldremottagningar. ...
 4. Sjukskrivningar – en möjlig uppgift för vårdcentralen?!

  Datum:
  2019-10-31 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning. Hur sjukskrivningsuppdraget organiseras har stor betydelse för arbetsmiljön på en vårdcentral. Kunskapsteamet erbjuder en halvdag om försäkringsmedicin för chefer...
 5. Aktiv livsstil hela livet-än sen….?

  Datum:
  2019-10-30 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Nu inbjuder vi dig som de senaste åren gått kursen ”Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention.” Hur har det gått? Vilka erfarenheter har du och vad skulle vara av värde att resonera om för att hålla liv...
 6. NYHET: Repetition- och fördjupningskurs i Motiverande Samtal-MI (för dig som gått grundkurs)

  Datum:
  2019-10-25 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Har du gått MI-kurs för flera år sedan? Har du kanske inte kommit igång att använda MI än? Då kanske denna kurs är något för dig! Du har möjlighet att uppdatera, repetera och fördjupa dina MI-kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Kurs...
 7. Neurologi

  Datum:
  2019-10-23 13:30 — 16:30
  Adress:
  Danderyds sjukhus, hus 40, plan 1
  Välkommen till fortbildning på Danderyd sjukhus för specialister i allmänmedicin Stockholm Nordost. Dagens ämne är: Neurologi ...
 8. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes med fokus på insulin

  Datum:
  2019-10-23 08:30 2019-10-24 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes. ...
 9. Inbjudan till fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvården

  Datum:
  2019-10-21 13:00 — 16:15
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Från och med i höst övertar APC de fortbildningsseminarier som HSF tidigare anordnat för rehabkoordinatorer. Syftet är att bidra med ökad kunskap inom ämnesområden som är särskilt viktiga i arbetet som rehabkoordinator. Vid första tillfäl...
 10. En behandlingsmodell vid obesitas för primärvården

  Datum:
  2019-10-21 09:00 2019-10-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Känner du att du behöver praktiska verktyg då du möter patienter med obesitas? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker och beteendeförändring. ...
 11. FaR-kurs för friskvården

  Datum:
  2019-10-19 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan eller Vretenvägen 4, Solna Strand. Se info ovan vilken adress som gäller vilket datum.
  Vill du vara med och bidra till ett aktivare samhälle i fysisk rörelse? Vill du få kunskap om metoden Fysisk Aktivitet på Recept, FaR? Här är kursen för dig! ...
 12. Levnadsvanor – att förebygga sjukdom och förbättra prognos genom vägledande och motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2019-10-17 00:00 2019-11-29 00:00
  Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga: 90 % av all diabetes 80 % av alla hjärtinfarkter 30 % av all cancer Vi är glada över att kunna erbjuda den här viktiga kursen för första gången. Övergripande syftet är, säkra att lärandemål b2...
 13. Att se verkligheten – teamrehabilitering för personer med synstörningar

  Datum:
  2019-10-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Förändringar av synförmågan efter stroke/förvärvad hjärnskada är vanligt. Vilka störningar finns och hur behandlar vi dem? ...
 14. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3, FULLBOKAD

  Datum:
  2019-10-16 08:30 2019-10-18 16:30
  Adress:
  Saturnus Konferens Hornsgatan 15, Stockholm
 15. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2019-10-14 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre anvä...
 16. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2019-10-14 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 17. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2019-10-10 13:00 — 16:45
  Adress:
  Camp Pro Ortopedteknik, Södra Fiskartorpsvägen 15 H Sophiahemmet
  Välkommen till ett seminarium för distriktssköterskor i Region Stockholm. Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården...
 18. Vårdhygieniskt arbetssätt vid mindre operationer och sårskador

  Datum:
  2019-10-10 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  Fräscha upp dina kunskaper och lär dig mer om det vårdhygieniska arbetssättet vid operationer och sårskador på mottagningen. Få ökad kunskap för att minska vårdrelaterade infektioner....
 19. Äldre med psykisk ohälsa – en viktig kurs för dig som distriktssköterska

  Datum:
  2019-10-10 09:00 — 16:30
  Adress:
  Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69
  Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård som de har behov av. Du som distriktssköterska har en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa.I en helt ny kurs får du lä...
 20. Motiverande Samtal MI-extra tillfällen till handledning inom MI grundkurserna

  Datum:
  2019-10-08 14:00 — 16:30
  Till dig som gått MI grundkurs men missat handledningstillfället av ditt MI samtal och därför bara blev nästan klar. Nu har du en unik möjlighet att få ditt intyg och bli godkänd. Vi erbjuder två tillfällen att välja mellan under hösten. ...