Kurser

 1. Fortbildning om matallergier hos barn för specialister och ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-02-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 2. Kollegial handledning i Motiverande Samtal, MI- lett av MI-ambassadörer

  Datum:
  2019-02-19 14:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan 2019 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Forskning visar att för att upprätthålla/utveckla tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal behövs regelbundna handledningsträffar med st...
 3. FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer

  Datum:
  2019-02-15 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs in...
 4. Motiverande samtal, MI grundkurs

  Datum:
  2019-02-14 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 5. Kollegial grupphandledning i MI, för rehab-koordinatorer (REKO) i primärvården

  Datum:
  2019-02-13 14:00 2019-05-08 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Unikt erbjudande 2019! Är du intresserad av att upprätthålla/utveckla tilltron till din egen förmåga att genomföra MI-samtal ? Vill du utveckla din förmåga att ge och få återkoppling på inspelade samtal? Välkommen på kollegial handlednin...
 6. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2019-02-11 08:45 2019-02-13 16:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 7. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-02-11 08:30 2019-02-12 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Senaste åren har en snabb utveckling skett gällande behandling av typ 2 diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Diabetesteamen inom primärvården ha...
 8. Fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm på Jakobsbergs sjukhus

  Datum:
  2019-02-07 08:30 — 15:00
  Adress:
  Jakobsbergs sjukhus
  Välkommen till fortbildning för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: Fys-lab(sömn), Prostata-och bröstcancer, Laborera rätt och lagom. ...
 9. Kloka Listan / Kvalitetsarbete och kvalitetsdata

  Datum:
  2019-01-31 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...
 10. Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2019-01-31 13:00 — 16:30
  Är du undersköterska och arbetar med diabetiker typ 1 eller 2 i hemsjukvården eller på mottagningen är detta ett tillfälle att fräscha upp dina kunskaper...
 11. Motiverande samtal, MI grundkurs med fortsatt handledning via Skype

  Datum:
  2019-01-31 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 12. Nätverksforum - astma/allergi & KOL, AVC område Norrtälje

  Datum:
  2019-01-30 14:00 — 16:30
  Adress:
  Norrtälje Sjukhus
  Kunskapsteam astma/ allergi/ KOL vid Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till Nätverksforum. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan! ...
 13. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2019-01-29 08:30 2019-01-30 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 14. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng VT 2019

  Datum:
  2019-01-28 00:00 2019-04-10 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Är du sjuksköterska/distriktssköterska som har ansvar för patienter med diabetes i primärvården, då passar denna kurs dig. Kursen ges av diabetesteamet: läkare, sjuksköterskor, dietist, fotterapeut och kurator. Syftet är att stärka dig i d...
 15. Seminarium om rehab vid Mb Parkinson

  Datum:
  2019-01-25 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Inbjudan till rehabpersonal i primärvården: Är du intresserad av att lära dig mer om rehab vid Mb Parkinson? Då är du välkommen att delta denna förmiddag med möjlighet att diskutera och ställa frågor till föreläsare och kollegor....
 16. Unikt erbjudande 2019 för rehab-koordinatorer (REKO): 3,5 dagars grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2019-01-24 09:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil med vilken du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta den egna drivkraften till förändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av samtalsstilen. Hemupp...
 17. Bedömning av arbetsförmåga- en introduktion i användning av WRI, AWP, AWC och WEIS

  Datum:
  2019-01-16 09:00 2019-01-17 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Denna tvådagarskurs vänder sig till arbetsterapeuter i primärvården som ska börja utföra arbetsförmågebedömningar. Du får en introduktion av bedömningsinstrument som används vid utredning av arbetsförmåga....
 18. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2019-01-15 09:00 2019-01-16 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 19. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-01-14 08:30 2019-01-21 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 20. Osteoporos

  Datum:
  2018-12-20 13:30 — 16:30
  Adress:
  Havsörnen, Norrtälje sjukhus
  Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje. ...