Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2021-10-20 09:00 — 16:00
  Adress:
  Digital
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2021-10-05 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 3. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2021-09-06 08:30 2021-09-07 16:00
  Adress:
  Digitalt
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 4. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Södra. Tema: Ännu ej bestämt

  Datum:
  2021-05-26 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Södra Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 5. Lär dig använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt som stöd vid beteendeförändring hos personer med diabetes

  Datum:
  2021-05-26 09:00 2021-05-27 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  ”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa bet...
 6. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Norra. Tema: Ännu ej bestämt

  Datum:
  2021-05-25 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Norra Tema: Ännu ej bestämt. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 7. Regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2021-05-20 09:30 — 12:00
  Adress:
  Plats Digitalt via Teams pga rådande omständigheter
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning, utveckling och nätverkande en given plats. Välkommen att ta del av ett nätverksforum för rehabkoordinatorer verksamma i Stockholms län!...
 8. Äldre med diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2021-05-17 08:30 2021-05-18 15:30
  Adress:
  Digitalt via teams
  Vi möter ofta personer med diabetes i hemsjukvården. Det gäller framför allt typ 2-diabetes, men det blir också vanligare med typ 1-diabetes. Sjukdomsbilden är ofta komplex med samsjuklighet och nedsatt funktionsförmåga. Att kunna förstå or...
 9. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2021-05-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bem...
 10. Fortbildningsseminarium för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2021-04-20 13:00 — 16:30
  Adress:
  Plats Digitalt via Teams pga rådande omständigheter
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på långvarig smärta!...
 11. MI – Motiverande samtal med patienter i primärvården 7.5 hp VT 2021

  Datum:
  2021-04-14 09:00 — 00:00
  Adress:
  Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.
  Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig! Syftet med...
 12. Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes

  Datum:
  2021-03-17 09:00 2021-03-18 16:00
  Adress:
  Digitalt alternativt Solnavägen 1 E, Torsplan Stockholm. Plats meddelas senare.
  Forskning visar att personer med typ 2 diabetes som deltar i gruppbaserad patientutbildning med andra ökar sin kunskap om diabetes, förbättrar sin metabola kontroll samt upplever ökad livskvalitet. Socialstyrelsen och Nationellt programråd diabe...
 13. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2021-03-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 14. Nationellt spirometrikörkort (LIPUS-certifierad)

  Datum:
  2021-03-16 09:00 2021-03-17 16:30
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 15. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2

  Datum:
  2021-03-11 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...
 16. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Norra. Tema: Allergi

  Datum:
  2021-03-10 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Norra Tema: Allergi. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 17. Fortbildning i sjukskrivning och grundläggande försäkringsmedicin

  Datum:
  2021-03-10 13:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams (pga rådande omständigheter)
  Utbildningen riktar sig till alla sköterskor i mottagningsarbete som möter sjukskrivna patienter eller patienter som har frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att sjukskrivningen behöve...
 18. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-03-10 08:30 2021-03-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 19. Nätverksforum astma/allergi & KOL/Södra. Tema: Allergi

  Datum:
  2021-03-09 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Södra Tema: Allergi. Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. ...
 20. Regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer i primärvård

  Datum:
  2021-03-03 14:00 — 16:30
  Adress:
  Plats Digitalt via Teams pga rådande omständigheter
  Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning, utveckling och nätverkande en given plats. Välkommen att ta del av ett nätverksforum för rehabkoordinatorer verksamma i Stockholms län!...