Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 2

  Datum:
  2017-11-27 00:00 2017-11-30 00:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10, Flemingsberg
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2017-11-07 08:30 2017-11-09 16:30
  Under hösten arrangeras Konsultationskurs. Kursen ges som internat tre dagar på Tynningö samt en senare uppföljningsdag på annan plats....
 3. Motiverande samtal, MI i grupp

  Datum:
  2017-10-25 09:00 2017-10-26 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Kursen vänder sig till dig som har gått grundkurs i MI och arbetar med eller planerar att arbeta med grupper, exempelvis tobaksavvänjning eller viktminskning. Teori varvas med rollspel där du praktiskt använder dina färdigheter....
 4. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept, FaR

  Datum:
  2017-10-10 08:30 2017-10-11 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Här får du den vetenskapliga bakgrunden för att använda metoden FaR. Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och blir behörig...
 5. Grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin - Fullbokad!

  Datum:
  2017-10-09 00:00 2017-10-13 00:00
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...
 6. Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

  Datum:
  2017-10-05 08:30 2017-10-06 16:00
  Initiera individualiserad diabetesbehandling med fokus på insulinbehandling. För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin. Denna industrioberoendekurs ger dig kunskap och tips om behandlingsstrategier och titrering vi...
 7. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2017-09-25 09:00 — 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10, Flemingsberg
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 8. Bedömning av arbetsförmåga- en introduktion i användning av WRI, AWP, AWC och WEIS

  Datum:
  2017-09-20 09:00 2017-09-21 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23
  Denna tvådagarskurs vänder sig till arbetsterapeuter i primärvården som ska börja utföra arbetsförmågebedömningar. Du får en introduktion av bedömningsinstrument som används vid utredning av arbetsförmåga....
 9. Nationellt spirometrikörkort

  Datum:
  2017-09-19 09:00 — 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet me...
 10. Bli Motiverande samtal, MI -ambassadör

  Datum:
  2017-09-15 00:00 — 00:00
  Endagarskurs för dig som har utbildning på avancerad nvå, 7,5 hp, i MI och använder samtalsmetoden kliniskt. Kursen ger dig stöd i att coacha kollegor i MI....
 11. Barnobesitas - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehab

  Datum:
  2017-09-14 08:30 2017-09-15 16:30
  Adress:
  Alfred Nobells allé 23, Flemingsberg
  Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med tilläggsavtal obesitas och för övriga BUMM och rehab som möter barn med obesitas. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs. Samt...
 12. Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  Datum:
  2017-09-12 08:30 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Undernäring är ett vanligt problem bland äldre, särskilt bland dem med flera sjukdomar. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna geno...
 13. Allmänmedicin, Fullbokad

  Datum:
  2017-09-11 09:00 2017-09-13 16:00
  Syftet med allmänmedicinkursen är att ge ST-läkaren överblick och möjlighet att reflektera över allmänmedicinskt arbets- och förhållningssätt....
 14. Motiverande samtal, MI fördjupningskurs

  Datum:
  2017-09-06 00:00 — 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från ...
 15. När vikten väger över - och leder till ohälsa

  Datum:
  2017-09-04 13:30 — 16:30
  Adress:
  Akademiskt primärvårdscentrum, Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
  Vill ni fortsätta att utveckla ert arbete för patienter med övervikt/fetma? Då är denna utbildning rätt för er arbetsplats. Alla får kunskap om behandling av övervikt/fetma och några blir framtida HPÖ-samordnare. Som HPÖ-samordnare får d...
 16. Grundkurs i Motiverande samtal, MI

  Datum:
  2017-08-29 09:00 2017-08-30 16:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg.
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till livsstilsförändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin...
 17. Diabetes i primärvården - 7,5 högskolepoäng HT 2017

  Datum:
  2017-08-28 00:00 2017-11-22 00:00
  Adress:
  Alfred Nobels allé 10
  Tillsammans med Karolinska Institutet har vi nu även möjlighet att erbjuda dig som är distriktssköterska/sjuksköterska med ansvar för personer med diabetes i primärvården, en uppdragsutbildning på 7.5 högskolepoäng. Syftet är att stärka ...
 18. Motiverande samtal, MI repetitionskurs

  Datum:
  2017-08-24 09:00 — 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Motiverande samtal, MI, är en samtalsstil under utveckling som uppdateras kontinuerligt utifrån forskning och evidens. Därför erbjuder vi er, som gått MI grundkurs för mer än 1 år sedan, en dag för uppdatering och repetition. Syftet är att ...
 19. BVC kurs för ST läkare 31 maj - 2 juni, Fullbokad

  Datum:
  2017-05-31 00:00 2017-06-02 00:00
  Adress:
  Akademiskt primärvårdscentrum,
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 20. Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering

  Datum:
  2017-05-30 08:30 2017-05-31 16:30
  Adress:
  Alfred Nobels allé 23, Huddinge. Uppföljning ute hos teamen under ht 2017 med strokesamordnarna.
  Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!...