Kurser

 1. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2020-02-10 08:30 2020-02-11 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 2. Bedöma/ behandla och följa upp insatser för personer med artros

  Datum:
  2019-12-11 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Bättre omhändertagande av personer med artros (BOA) är en nationell satsning som utifrån de senaste rekommendationerna ger grundbehandling vid artros. De enheter som registrerar i det nationella BOA-registret kan utvärdera sin verksamhet på enh...
 3. Primärvårdsdag om nutritionsbehandling av det prematurfödda barnet

  Datum:
  2019-12-05 08:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan
  I Sverige föds ca 7000 barn per år för tidigt och en del av dessa barn kommer behöva stöd med nutritionen under uppväxten. Primärvårdsdietisten är en viktig person i vården av dessa barn, framför allt under de första levnadsåren men äve...
 4. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2019-12-05 00:00 — 00:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 5/12, 2019. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt pri...
 5. Nätverksträffar Kostbehandling av barn

  Datum:
  2019-11-29 14:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Kom och träffa dietistkollegor från primärvården och diskutera nutritionsbehandling av barn. Vi utgår från ett specifikt tema varje träff och går igenom nya rön, patientfall och material. Det är ett tillfälle för fortbildning och erfarenh...
 6. Drycker i tiden – av och om vikt

  Datum:
  2019-11-28 12:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Välkommen till ett seminarium om dryck med utgångspunkt från obesitas. ...
 7. Fortbildning om sjukskrivning för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvårdens telefonrådgivning

  Datum:
  2019-11-27 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att den behöver förlängas eller...
 8. Fortbildning om matallergier hos barn för specialister och ST-läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2019-11-26 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 9. Barnobesitas kafé för BHV sjuksköterskor (FULLBOKAD)

  Datum:
  2019-11-22 09:00 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att lyfta frågan om övervikt eller fetma och att hjälpa föräldrar till barn som ökar för snabbt i vikt, kan vara en utmaning för BHV sjuksköterskor. Många tycker att frågan är känslig och det finns ibland en osäkerhet kring hur det ska ...
 10. Fysioterapi vid hjärtsvikt - från sjukhus till primärvård

  Datum:
  2019-11-21 13:30 — 16:30
  Adress:
  CAMM Solnavägen 4, Torsplan
  Välkomna till en eftermiddag där vi uppdaterar oss om aktuell fysioterapeutisk behandling vid hjärtsvikt, tar del av befintliga rehabiliteringskedjor och lär av varandra hur vi använder bästa möjliga arbetssätt....
 11. ”Var god svälj!”

  Datum:
  2019-11-21 08:30 — 11:30
  Adress:
  Solnavägen 4, plan 10, CAMM
  En fortbildning om dysfagi för personal i primärvården. Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder ma...
 12. Våld i nära relation

  Datum:
  2019-11-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Att bli utsatt för våld i en nära relation ger upphov till psykisk ohälsa och ibland även fysiska skador. Våld är dock sällan den explicita orsaken till att människor väljer att söka vård. Kunskap om vilka symtom som kan uppstå vid våld...
 13. Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen, stigma och bemötande

  Datum:
  2019-11-18 08:45 2019-11-19 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E, Torsplan
  Känner du att du behöver mer kunskap om sjukdomen obesitas? Välkommen till denna utbildning. ...
 14. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2019-11-18 08:30 — 16:00
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Uppdatera dina kunskaper. Personer med kognitiva symtom i primärvården behöver uppmärksammas tidigt så en utredning vid eventuell misstanke om demenssjukdom kan startas. Du inbjuds till en interprofessionell fortbildningsdag som utgår från Soc...
 15. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2

  Datum:
  2019-11-18 00:00 2019-11-20 00:00
  ...
 16. Äldre med typ 1- och typ 2 diabetes i hemsjukvården

  Datum:
  2019-11-14 13:30 — 16:00
  Adress:
  Liljeholmskajens VC Liljeholmstorget 7
  Lär dig mer om att arbeta patientsäkert och förebygga akuta komplikationer hos diabetespatienter i hemsjukvården....
 17. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2019-11-13 09:00 2019-11-14 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 18. ”Vem tar hand om handen?”

  Datum:
  2019-11-13 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 4, Torsplan CAMM - Centrum för arbets- och miljömedicin.
  Artros, handledsfraktur, karpaltunnelsyndrom, Mb de Quervain, ospecifik handledssmärta är exempel på handrelaterade besvär vanliga i primärvården. Hur kan vi med fokus på handfunktion bedöma, behandla och stödja personer för förbättrad/bi...
 19. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning

  Datum:
  2019-11-13 08:30 2019-11-14 16:30
  Adress:
  Victory hotel, Lilla Nygatan 5, Gamla Stan
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...
 20. ”Every Breath You Take”

  Datum:
  2019-11-13 08:30 — 16:00
  Adress:
  Liljeholmens akademiska vårdcentral, Liljeholmstorget 7
  Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till fortbildning för personal i Region Stockholm. Godkända astma/KOL-mottagningar....