Prostatacancer


Allmänläkarnätverket Söder –sydost bjuder in till tema: Prostatacancer ur allmänläkarens, urologens och onkologens perspektiv

Kursdatum och tid:
20/2, kl. 12:30-16:30
Målgrupp: Läkare inom primärvården
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Fortbildningen inleds med lunch från 12.30 för dem som anmält sig. Föreläsningarna börjar 13.30 och slutar 16.30.
Fika serveras under eftermiddagen.
Föreläsare:
Stefan Carlsson, Docent/Överläkare urologi Karolinska Universitetssjukhuset, Processledare Prostatacancer RCC
Marie Hjälm Eriksson, Överläkare onkolog, Processledare Prostatacancer RCC
Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare Kunskapsteam cancer i primärvården (CaPrim), Akademiskt primärvårdscentrum
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Sarah Eklöf, e-post: sarah.eklof@sll.se
Adress:
Magnus Ladulåsgatan 63A
Rum:
Lokal: Fatburen. Gå via receptionen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Senast den 14 februari. OBS! Med tanke på kostnader för lokal och förtäring är din anmälan bindande.