ME/CFS - KOL - Halsrygg


Välkommen till fortbildning på Jakobsbergs sjukhus för specialister i allmänmedicin i nordvästra Stockholm. Dagens ämnen är: ME/CFS, KOL, Halsrygg
Kursdatum och tid:
19/9, kl. 8:30-15
eller
24/9, kl. 8:30-15
Anmäl dig SENAST 12 sep!
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
8.30-10.00 ME/CFS utmaningar och möjligheter i primärvården
10.00-10.30 Pausmingel med kaffe och smörgås
10.30-12.00 KOL
12.00-13.30 Lunch på All star bar, Jakobsbergs centrum
13.30-15.00 Degenerativ halsrygg, diskbråck, foraminell stenos
Föreläsare:
Kent Nilsson, spec. i allmänmedicin, Bragée ME-center och
Anna Lindqvist, spec. i allmänmedicin, v-chef Salems och Tumbas VC, tidigare arbetat på St. Sköndal.
Hanna Sandelowsky, spec. i allmänmedicin, APC
Anton Rasch, överläkare, spec. i ortopedi och ryggkirurgi och
Louise Fredén, Sjukgymnast, Ryggkirurgiskt centrum vid Sophiahemmet
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av: mattias.schmidt@sll.se, mashair.badume@capio.se
Adress:
Jakobsbergs sjukhus
Rum:
Rum Aurora, plan 2 (plan 3 i hissen)
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen! Mattias Schmidt, Mashair Badumé och Sara Hallander. Nästa tillfällen: 12 november på Jakobsbergs sjukhus