Kloka Listan / Kvalitetsarbete och kvalitetsdata


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
31/1, kl 13.30- 16.30, med lunch från kl. 12.
Fika serveras
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
13:30-15:30 Kloka Listan
15:30-16:30 Kvalitetsarbete och kvalitetsdata
Föreläsare:
Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare, FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
MR-gruppen Primärvård Tiohundra.
Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se