Rehabilitering efter hjärtkirurgi - ny 2 dagars grundkurs (Fullbokad)


Möter du alltfler patienter som kommer från hjärtkirurgin i slutenvården? Är du intresserad av att lära dig grunderna vid rehabilitering efter hjärtkirurgi?
Då är du välkommen på denna kurs med möjlighet att lära, diskutera om och öva för att kunna bemöta och arbeta tillsammans med dessa patienter. Cykel, blodtrycksmanschett och stetoskop krävs för att kunna utföra hemuppgift som beräknas ta ca 2 timmar totalt.

Kursdatum och tid:
26/11, kl. 9-16 + 6/12, halvdag
Målgrupp: Fysioterapeuter i primärvården

Ingår även en halvdags uppföljning våren 2019, tid och plats ej fastställt än.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Rehabilitering
Målgrupp:
Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Om operationer, tester och träning efter hjärtkirurgi tex klaffoperationer, CABG och aorta aneurysm.
• Om kontraindikationer och dosering samt utvärdering av träning.
• Praktisk övning, cykeltest.
Lärandemål:
• Känna till om operationer hjärtkirurgi och om rehabiliteringsinsatser som erbjuds av fysioterapeuter i sluten och öppen vård
• Kunna principer och kontraindikationer vid träning för personer efter hjärtkirurgi
• Kunna reflektera, analysera och utvärdera om rehabilitering efter hjärtkirurgi
• Kunna utföra cykeltest
Föreläsare:
Ulrica Bild, specialistsjukgymnast inom hjärta och kärl, Nacka Rehabcentrum
Ulrika Kjellman och Johanna Eriksson, leg, fysioterapeuter, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Anne Claesson, APC, E-post: anne.claesson@sll.se Tfn: 072 - 547 14 58.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer