FaRs dag - Metoden FaR till patienter med psykisk ohälsa


Välkomna till en eftermiddag med hjärnan i fokus!

Kursdatum och tid:
29/11, kl. 13-16:45
All vårdpersonal i Stockholms län är varmt välkomna!
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
12:45-13.15 Registrering och mingel med aktivitetsarrangörer
13.15-13.25 Inledning och presentation,
Eva Flygare Wallén, projektledare FaR/HPÖ
13.25-14:55 Motivation till fysisk aktivitet,
Magnus Lindwall, professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet
14:55-15:25 FIKA
Vi bjuder på smörgås, frukt och kaffe/te
15:25-15.50 Riktlinjer för prevention och vård vid depression och ångestsyndrom enligt kapitlen i FYSS 2017
Eva Andersson, docent, leg. läkare, idrottslärare vid Gymnastik och Idrottshögskolan
15:50-16:00 Rörelsepaus
16:00-16:30 Erfarna kliniker berättar om sina erfarenheter av att arbeta med fysisk aktivitet och/eller träning som behandling och prevention vid psykisk ohälsa
16.30-16.45 Nytt i arbetet med FaR i SLL och avslutning

Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
APC i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson:
Eva Flygare Wallén, e-pöst: eva.flygare-wallen@sll.se, tfn 070-737 34 77. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
Rum:
Landstingssalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer