Nätverksträff för förskrivare av FaR och aktivitetsarrangörer


Vilka positiva effekter finns med att träna tillsammans och också få socialt stöd och samvaro för att få till en träning?
Vi har bjudit in Cecilia Åkesdotter från GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) för att prata om motivation, självförtroende och grupprocesser.
Cecilia doktorerar på temat psykisk ohälsa inom elitidrotten men har även undervisat och utbildat inom folkhälsa med fokus på stresshantering, beteendeförändring och motiverande samtal (MI).

Kursdatum och tid:
21/11, kl. 15-18
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
Föreläsning av Cecilia Åkesdotter, nytt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Akademiskt Primärvårdscentrum (APC), gruppdiskussioner.
Lärandemål:
Öka kontakten mellan förskrivare av FaR och mottagare av FaR i friskvården. Ökad kunskap om effekter av social samvaro i relation med motivation.
Kostnad:
Gratis. Vi bjuder på enkel förtäring.
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman, ingbritt.ekman@sll.se, 076-125 27 01. Cecilia Berg, cecilia.berg@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.