Hur gick det sen?


Inbjudan till dig som deltagit i någon av de Arbetsförmåge-bedömningskurser som arrangerats av Akademiskt primärvårdscentrum. Under en eftermiddag kommer du att få möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor diskutera bedömning av arbetsförmåga utifrån de erfarenheter du samlat på dig sedan du gick kursen. Frågeställningar kan handla om dokumentation, remisser/remissvar, val av bedömning, dilemman eller frågeställningar som du ställts inför i ditt arbete att bedöma arbetsförmåga.

Kursdatum och tid:
21/11, kl. 13-17
Målgrupp: Arbetsterapeuter som gått tidigare arbetsförmågekurser som arrangerats av Akademiskt primärvårdscentrum
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
• Föreläsning om hur vi samverkar runt arbetsförmågebedömning utifrån husläkarens perspektiv vad gäller remisser, remissvar, intyg etc
• Workshop där vi delar in oss i grupper utifrån de patientfall som skickats in i förväg.
Lärandemål:
Att som arbetsterapeut bli mer säker på hur, när och varför arbetsförmågebedömningar genomförs med utgångspunkt från instrumenten WRI, AWP, AWC och WEIS
Föreläsare:
Gunn Jörgensen.
I workshopen kommer du att träffa arbetsterapeuterna Gunvor Malmberg och Helena Hellström.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Eriksson, tfn 073-0376880 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Innan kursen: För att komma förväntas du skicka in ett patientfall som kommer att utgöra underlag för hur vi delar upp oss i grupper på em. Det kan vara exempel på svårigheter med att komma fram till vilken bedömning som bör göras, dokumentation eller hur kan ett remissvar se ut.