Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
14/11, kl. 14-16:30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi och KOL patienter inom AVC-områdena
St Erik och Gustavsberg

Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• Deltagarnas egna fall och spirometrikurvor
• Dagens ämne: Födoämnesallergier hos barn. teori, diagnostik, handläggning, behandling. Föreläsare: Anna Asarnoj MD PhD Astrid Lindgrens Barnsjukhus lung allergi
• Fika
• Diskussioner!
Föreläsare:
Föreläsare: Anna Asarnoj MD PhD Astrid Lindgrens Barnsjukhus lung allergi
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
S:t Eriks akademiska vårdcentral
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmälan görs till Akademiskt primärvårdscentrum senast 12 november. Har du frågor om träffen kontakta: marianne.eduards@sll.se eller maria.rosengren@sll.se Telefon: 072-5035329