Seminarium om försäkringsmedicin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter (FULLBOKAD)


Denna utbildning riktar sig främst till er som utför fysiska och aktivitetsbaserade funktionsbedömningar till hjälp för läkarens sjukintyg. Vi berör frågor kring vad läkaren önskar veta, hur du redovisar resultatet från testerna och hur du formulerar en för läkaren användbar sammanfattning.

Kursdatum och tid:
31/10, kl. 13-16
Anmäl dig senast 19/10
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Försäkringsmedicin ur ett professionsriktat perspektiv
• Fysisk och aktivitetsbaserad funktionsbedömning
• Vad förväntar sig läkaren i sin remiss? Vilken frågeställning skall besvaras?
• Konsekvenser för läkare och patient kring redovisningen av testresultaten
• Hur översätts testresultaten till en formulerad sammanfattning?
• Försäkringskassan, DFA-kedjan och fält 5 på sjukintyget
• Samarbetet med rehabkoordinator kring funktionstester
Lärandemål:
Förståelse för värde, sammanhang och konsekvens av funktions- bedömning samt färdigheter i att kunna formulera en sammanfattning.
Föreläsare:
Päivi Piispanen, leg sg
Cecilia Grape, sg/reko
Monika Engblom, läkare
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Kunskapsteamet Försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentru
Kontaktperson:
Päivi Piispanen, e-post: paivi.piispanen@sll.se, tfn: 072-538 05 51. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer