Aktiv livsstil hela livet - att leda studiecirkel för äldre om fallprevention


Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Multiprofessionella, evidensbaserade koncept med fallprevention rekommenderas. Aktiv livsstil hela livet är ett sådant koncept. Under den här utbildningsdagen får du introduktion i detta koncept och hur arbetsterapeut och fysioterapeut kan arbeta tillsammans, som studiecirkelledare i primärvården med detta som verktyg.

Kursdatum och tid:
17/10, kl 9-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Äldres hälsa
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Föreläsare från olika professioner
• Forskningsresultat
• Gruppövningar
Lärandemål:
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren kunna leda en studiecirkel Aktiv livsstil hela livet.
Kostnad:
Kostnadsfri, kurs
I avgiften ingår:
Kursmaterial och fika
Kontaktperson:
Anne Claesson, FPU-ledare för fysioterapeuter, E-post: anne.claesson@sll.se, tfn: 072-547 14 58. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer