”Vem tar hand om handen?” Rätt insats vid rätt tidpunkt (Fullbokad)


Vem och på vilket sätt kan personer med olika handskador/symtom som radiusfrakturer, artroser, karpaltunnelsyndrom, ospecifik smärta handled med flera få stöd att använda sin hand i vardagen? Vilka prioriteringar ska göras? Vem behöver mer intensiv behandling/specialiserat omhändertagande, vem ska skickas till sjukhuset? Hur ser vårdkedjan ut? Vem gör vad? Hur kuggar vi ihop de olika delarna? Här kommer en heldag när kunskap förmedlas av erfarna kliniskt verksamma arbetsterapeuter och frågetecknen kommer att rätas ut.

Kursdatum och tid:
31/10, kl. 8:30-16:30
Målgrupp: Arbetsterapeuter i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Rörelseorganen, Smärta, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut
Innehåll:
• Handens anatomi och patofysiologi
• Vem är ”handpatienten” utifrån ett aktivitetsperspektiv?
• Arbetsterapeutisk bedömning och behandling av olika handskador och symtom
Lärandemål:
Få kunskap om:
• Handens anatomi
• Vilka bedömningar/behandling som du som arbetsterapeut inom Primärvården kan ansvara för utifrån ett aktivitetsperspektiv när det gäller olika handskador/symtom
Föreläsare:
Mårten Risling - Leg läkare, Karolinska Institutet
Feri Goudarzi - Leg arbetsterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset
Lice-Lotte Johansson - Leg arbetsterapeut, Nacka Rehabcentrum
Anna Johansson- Leg arbetsterapeut, Södersjukhuset Helena Wikholm- Leg arbetsterapeut, Aleris Rehab Älvsjö
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av: Christina Eriksson, e-post: christina.n.eriksson@sll.se, tfn 073-037 68 80.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer