Barnastma och barnallergier


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost.

Kursdatum och tid:
19/9, kl 12.30 - 16.30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Kontaktperson:
Alexander Hedman
Distriktsläkare, Mörby akademiska vårdcentral
Fortbildningssamordnare nordost, APC
Telefon: 08-123 401 67, 073-0864035 (SMS)
Adress:
Danderyds sjukhus.
Rum:
Bofinken
URL / webbadress:
www.janusinfo.se/fortbildning
Kommentarer:
Anmälan och mer information se www.janusinfo.se/fortbildning.