Kombinerad FaR-Certifiering och FaR-kurs för aktivitetsarrangörer och aktivitetsledare i Norrtälje kommun


Norrtälje kommun, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg Norrtälje och Stockholms läns landsting vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn, ungdomar och vuxna som får FaR – Fysisk aktivitet på Recept.

Därför bjuder vi in föreningslivet, privata och kommunala anläggningar, privata företag samt patientorganisationer till certifiering och ledarutbildning.

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se

till personer med ett FaR! I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom Stockholms läns landsting, medför det att fler förskrivare och personer med ett FaR besöker www.FaRledare.se för att finna information om aktivitetsutbudet. Därför blir rollen som aktivitetsarrangör allt viktigare.

Kursdatum och tid:
17/9, kl.9-16

Målgrupp:
• Verksamhetsansvarig i sin organisation eller annan person som har mandat att företräda organisationen
• Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet samt mottagare (föreningskanslist, receptionist eller motsvarande) av personer som fått ett FaR
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
Certifiering:
• Genomgång av FYSS, FaR och receptets väg
• Arrangörsrollen
• www.FaRledare.se
• Marknadsföring och lokal samverkan
• Stockholms FaR-ledarnätverk

FaR kurs:
• Fysisk aktivitets betydelse för hälsan
• Förändringsprocesser
• FaR-metoden
• Praktiska övningar • Kommunikation, motivation, bemötande
• Stockholms FaR-ledarnätverk

Lärandemål:
Efter certifieringskursen ska deltagarna kunna:
• I dialog med organisationens FaR-ledare, ta ansvar för att lotsa personer med ett FaR till lämplig aktivitet.
• Vara medveten om de krav som ställs och de möjligheter som finns, i rollen som aktivitetsarrangör.
• Avsätta tid och resurser för att se över marknadsföring och lokal samverkan.

Efter FaRkursen ska deltagarna kunna:
• Ta emot personer som ordinerats fysisk aktivitet
• Förstå vikten av bemötande och intensitetsnivå
• Lotsa till lämplig aktivitet med hjälp av receptet
Föreläsare:
Ingbritt Ekman och Lena Björklund Norrman
Kostnad:
Kostnadsfri, Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch ingår inte men kan intas i Kommunhusets restaurang Grannköket
Kontaktperson:
För frågor om upplägg och innehåll: Ingbritt Ekman, e-post: ingbritt.ekman@sll.se, 076-125 27 01
För frågor om lokal, samverkan i Norrtälje mm: Margareta Oswald, e-post:
margareta.oswald@norrtalje.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
Kommunhuset Norrtälje, Estunavägen 14
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmälan: senast 2018-09-11 Avbokningskostnad: 500 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 2019-09-10 och ej kan styrkas med läkarintyg. ). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se