Fetma i primärvården – en behandlingsmodell


Träffar du patienter med fetma? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker att använda som stöd till att komma igång med beteendeförändring och eventuell ytterligare behandling.

Kursdatum och tid:
26-27/11 + fm 24/1
Målgrupp: Personal i primärvården som behandlar personer med fetma
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Fakta om fetma
• Mat och fysisk aktivitet vid fetma
• Bemötande, samtalet
• Behandlingsmanual
• Patientfall; Du kommer att få påbörja eget arbete enligt manualen inför uppföljningsdagen
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna tillämpa Regionalt vårdprogram övervikt och fetma på ändamålsenligt sätt utifrån verksamhetsnivå
• Förstå betydelsens av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring
• Känna trygghet i rådgivning om mat och fysisk aktivitet
• Känna till evidens för fetmabehandling
• Ha kunskap om hinder i behandlingen
• Kunna använda ett strukturerat arbetssätt vid behandling av fetma
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms län, se nedan för mer info.
Kontaktperson:
Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se, tfn 0724-51 48 21.
Gerda Adelgren, e-post: gerda.adelgren@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver samt Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer