Har du aktuell kompetens om kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Basal utredning vid misstänkt demenssjukdom är viktig och det gäller att redan i ett tidigt skede uppmärksamma personer med kognitiva symtom vid deras besök i primärvården. För att uppnå detta krävs ett välfungerande teamarbete.

För att uppdatera dina kunskaper om kognitiv svikt/demenssjukdomar erbjuder vi dig en interprofessionell fortbildningsdag som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall. Dagen genomförs i samarbete med länets minnesmottagningar och Stockholms stad.

Kursdatum och tid:
3/12, kl. 8:30-16
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig främst till dig som är arbetsterapeut, distriktssköterska/sjuksköterska, specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare. Vi välkomnar även dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller kurator.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
• MMSE-SR
• Diagnostik och handläggning
• Behandlingsstrategier
• Läkemedel
• Samverkan
• Anhörigstöd
Föreläsare:
Björn Pettersson, leg. psykolog, minnesmottagning, Handen Claes Heijbel, överläkare, minnesmottagning
Maria Svanborg, leg. arbetsterapeut, minnesmottagning, Södertälje Liisa Samuelsson, distriktssköterska, Akademiskt primärvårdscentrum Birgitta Söderkvist anhörigkonsulent, Stockholms stad
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson,
e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se, mobil:0707-37 43 91. Administratör Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn: 073-05 05 612
Adress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A
Rum:
Fatburen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer