Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
26/9, kl. 14-16:30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi och KOL patienter inom AVC-områdena
St Erik och Gustavsberg

Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Innehåll:
• Uppstart för nätverk. Information från APC
• Interprofessionell samverkan,
• Hanna Sandelowsky, spec i allmänmedicin
• Inspirationsföreläsning Rehab, Anna Rytter, Fysioterapeut
• Fika
• Diskussioner! Egna fall!
Föreläsare:
Anna Rytter, Fysiocenter Odenplan
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6, Tensta
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Har du frågor om träffen kontakta: marianne.eduards@sll.se eller maria.rosengren@sll.se Telefon: 072-5035329