Akademiskt primärvårdscentrum välkomnar till nätverksforum - astma/allergi & KOL


Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
25/9, kl. 14-16:30
Målgrupp: Samtliga professioner som träffar astma/allergi- och KOL-patienter inom AVC-områdena Hässelby/Akalla och Jakobsberg
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Astma och KOL, Respiration
Innehåll:
• Deltagarnas egna fall och spirometrikurvor
• Dagen ämne: Födoämnesallergier hos barn. Teori, diagnostik, handläggning och behandling
• Fika
• Diskussioner!
Föreläsare:
• Anna Asarnoj, barnläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, lung/allergi

Arrangör:
Kunskapsteamet Astma/KOL Akademiskt primärvårdscentrum
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4, rum: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Har du frågor om träffen kontakta; maria.rosengren@sll.se, tfn 072-503 53029 Välkommen!