FaRs dag: Hälsolitteracitet och kulturella skillnader. Hur når vi fram?


Välkomna till en eftermiddag som tar upp olika aspekter, svårigheter och verktyg när vi vill kommunicera betydelsen av livsstilsförändring och ökad fysisk aktivitet.

Kursdatum och tid:
14/11 kl. 13:30-16:30
Registrering från kl.13:00
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och annan legitimerad vårdpersonal i Stockholms läns landsting, beställare och politiker
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
Louise Hjortenfalk berättar om hälsolitteracitet
och Joakim Lindqvist tillsammans med
Anne Johansson-Olsson om hur kultur och att ha andra erfarenheter kan ha betydelse när vi talar om hälsa med våra patienter. Och Maria Wolf bidrar med sina bästa tips kring hur samtalet kan föras.

Program:
13.00 - 13.30 Registrering
Vi bjuder på frukt.
Stockholms Far-ledarnätverk presenterar www.FaRledare.se och aktivitetsarrangörer
i Stockholms län.
13.30– 13.45 Inledning
Eva Flygare Wallén, projektledare HPÖ/FaR,
Akademiskt primärvårdscentrum (APC).
13.45 – 14.30 Hälsolitteracitet –
tydlig kommunikation för en god och jämlik hälsa, Louise Hjortenfalk, hälsoplanerare, Folkhälsoenheten,
Region Uppsala
14.30 – 14.50 Kaffe/te med smörgås.
Utställning av material
14.50 – 15.30 Det personcentrerade samtalet
Maria Wolf, vårdutvecklingsledare, specialist i allmänmedicin, APC.
Fysisk aktivitet med Ingbritt Ekman, Stockholms
FaR-ledarnätverk
15.30 - 16.15 Kulturella möten
Joakim Lindqvist, distriktsläkare och Anne
Johansson-Olsson, distriktssköterska,
Transkulturellt centrum
16.15 – 16.30 Avslutning
Jenny Sydhoff, programansvarig HPÖ/FaR i SLL


Kostnad:
Gratis men utebliven deltagare debiteras med 500 kr
I avgiften ingår:
Kaffe och frukt ingår. Lunch intas på egen hand
Kontaktperson:
Frågor: Eva Flygare Wallén, e-post: eva.flygare-wallen@sll.se
Adress:
Hantverkaregatan 45 OBS! Ingång från FRAMSIDAN, T-bana Rådhuset
Rum:
Stockholmssalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Varmt Välkomna! Hälsar kunskapsteam HPÖ/FaR och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Avbokningsregler, se PDF

Bifogade filer